Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfon tehostamisohjelma etenee

Enfo-konserni on päivittänyt liiketoimintarakennettaan. Muutoksen tavoitteena on nopeuttaa strategian toteuttamisedellytyksiä ja parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä.

Muutokseen liittyen Enfo aloitti elokuussa tehostamisohjelman. Tehostamisohjelmaan liittyen Enfo käynnisti Suomessa ja Ruotsissa yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa koskien mahdollisia henkilöstövähennyksiä, joiden arvioitiin koskevan noin 70 henkilöä konsernin kaikissa toiminnoissa Suomessa ja Ruotsissa.

Yhteistoimintaneuvottelut on nyt saatu päätökseen. Neuvottelujen lopputuloksena sovittiin toimenpiteistä, joiden seurauksena konsernin henkilömäärä vähenee pääosin esimiestehtävissä ja hallinnollisissa tehtävissä yhteensä 36 henkilöllä, joista 16 Suomessa ja 20 Ruotsissa. Samalla yhteensä 17 esimiestehtävissä toiminutta henkilöä siirtyy asiantuntijatehtäviin (Suomi 5, Ruotsi 12). Lisäksi 9 henkilöä lomautetaan.

”Tehostamisohjelman myötä voimme keskittää enemmän voimavaroja IT-palveluidemme kehittämiseen. Tuemme asiakkaidemme liiketoimintaprosessien digitalisointia tarjoamalla modernin palveluportfolion, joka kattaa asiakkaidemme pitkäjänteiset tarpeet laajojen järjestelmien ja prosessien suunnittelemisesta, ylläpidosta ja integroinnista aina ketterien uusien ratkaisujen hyödyntämiseen yksittäisissä hankkeissa”, toteaa Enfon toimitusjohtaja Arto Herranen.

Muutosten seurauksen Enfo kirjaa noin 2,5 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset kuluvan vuoden kolmannen vuosineljännen tulokseen, joka jää raskaasti tappiolliseksi. Vastaavasti muutosten seurauksena Enfo arvioi neljännen vuosineljänneksen liikevoiton paranevan edellisvuodesta.

Lisätietoja:

Arto Herranen, toimitusjohtaja, puh. +358 44 719 3000 sähköposti: etunimi.sukunimi@enfo.fi

Jaa