Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2018 Kuopiossa.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan harkintansa mukaan päättämään osingon maksamisesta. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on enintään 3 miljoonaa euroa, eli noin 4,5 euroa osakkeelta laskettuna yhtiökokouskutsupäivän osakemäärällä. Valtuutus on voimassa vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Anssi Lehikoinen, Lauri Kerman, Kaisa Olkkonen ja Mikko Laine sekä uusina jäseninä Susanna Rahkamo ja Claes Wallnér. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Anssi Lehikoisen ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Olkkosen.

Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi muista 2.3.2018 päivätyssä yhtiökokouskutsussa mainituista asioista.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla Enfo Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.enfo.fi/sijoittajat/raportit-ja-materiaalit

Jaa