Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo-konsernin osavuosikatsaus 1.7. – 30.9.2019

Enfo Q3: Myönteistä kehitystä — kannattavuus nousussa 

Osavuosikatsauksen pääkohdat

· Heinä-syyskuun liikevaihto oli 27,1 milj. euroa (vastaava jakso 2018: 27,6). 
· Käyttökate (EBITDA) kasvoi heinä-syyskuussa 2,7 milj. euroon (1,0). 
· Liikevoitto (EBIT) oli heinä-syyskuussa 0,7 milj. euroa (0,0). 
· Heinä-syyskuun tulos ennen veroja oli 0,3 milj. euroa (0,0).
· Osakekohtainen tulos heinä-syyskuussa oli -0,3 euroa (-0,5). 
· Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa 0,9 milj. euroa (-0,1). 
· Enfon palveluksessa oli syyskuun lopussa yhteensä 897 henkilöä (882). 
 

Enfo jatkoi liiketoimintansa kehittämistä vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Käyttökatteen kehitys on ollut myönteistä vuonna 2019, ja kuluja on onnistuttu laskemaan tehostamistoimilla. Kolmannella vuosineljänneksellä Enfo keskittyi liiketoiminnan ohjauksen kehittämiseen. Osaamisen kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen tähtäävä osaamisen johtamisen ohjelma edistyi. 

Enfon liiketoiminta
Enfo-konsernin emoyhtiö on Enfo Oyj. Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka mahdollistaa datavetoisen liiketoimintamuutoksen. Enfo kehittää ja ylläpitää datavetoisia ratkaisuja ja palveluita yhdessä asiakkaidensa kanssa ja työllistää noin 900 asiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa.

Näkymät vuodelle 2019
Konsernin käyttökatteen (EBITDA) odotetaan parantuvan edelleen vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Myönteiseen kehitykseen vaikuttavat osaamisen hallinnan edistäminen, myynnin, liiketoiminta-alueiden ja markkinoinnin yhteistyön parantaminen sekä operatiivinen tehokkuus yhdessä liiketoiminnan tehokkaamman ohjauksen kanssa. Liikevaihdossa ei odoteta kasvua, koska Enfo on ajanut alas kannattamatonta liiketoimintaa ja keskittyy koko vuoden ajan kannattavuuden parantamiseen, jonka jälkeen painopiste siirtyy kannattavaan kasvuun. 

Riskit ja epävarmuustekijät
Kilpailu asiantuntijoista on kasvun kannalta keskeinen tekijä. Lyhyellä aikavälillä merkittävimmät riskit liittyvätkin työntekijöiden rekrytointiin ja tehokkaaseen perehdyttämiseen. Keskeistä lyhyellä aikavälillä on myös sisäinen kyvykkyys osaamisen johtamisen kehittämiseen, ohjattavuutta parantavien työkalujen kehittämiseen sekä tarinan, tarjooman ja rakenteen toteuttamiseen. Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttaa markkinoiden valmius yhdistää dataresursseja sekä pilveen siirtymisen nopeus.

Toimitusjohtajan katsaus
Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuula kommentoi katsauskautta: 
“Enfon kolmatta vuosineljännestä luonnehti jatkuva parantaminen. Loimme vuonna 2018 kestävän pohjan liiketoiminnallemme, ja tänä vuonna olemme panostaneet kannattavuuteen. Enfon käyttökate on kasvanut. Olemme parantaneet myynnin ja toimitusten sisäistä läpinäkyvyyttä ja onnistuneet sitä kautta minimoimaan hukkaa. Kustannuksia on vähennetty tehostamistoimien avulla.

Pyrimme yhä terävöittämään johtamista liiketoiminnan ohjausta kehittämällä. Mari Orttenvuori aloitti Enfon CFO:na ja johtoryhmän jäsenenä 23. syyskuuta. Orttenvuori tulee M-Brain Oy:lta, jossa hän on CFO:n roolissa johtanut kansainvälisiä talous- ja rahoitustoimintoja. Marilla on laaja kokemus liiketoiminnan ohjauksen ja sujuvien prosessien kehittämisestä monikansallisissa organisaatioissa. Taloudellisten prosessiemme ja työkalujemme kehittäminen on avainasemassa liiketoimintayksiköiden voimaannuttamisessa sekä toiminnan ohjattavuuden parantamisessa.

Enfon liiketoiminnan johtamisen työkaluja ja prosesseja kehittävä osaamisen johtamisen ohjelma eteni suunnitelmien mukaan kolmannella vuosineljänneksellä. Ohjelma tähtää osaamisen kysynnän ja tarjonnan jatkuvaan tasapainottamiseen ja ohjaa rekrytointia sekä osaamisen kehittämistä. Se tuottaa jo tulevalla neljänneksellä tärkeää tietoa myynnin ja toimitusprojektien johtamista sekä liiketoiminnan ohjausta varten. Odotamme sekä osaamisen johtamisen ohjelmaltamme että taloudellisten prosessien ja työkalujen kehittämiseltä myönteisiä vaikutuksia liiketoiminnan ohjaukseen ja tuloksiin jo loppuvuodesta sekä vuoden 2020 aikana. Osaamisen johtamisen prosessin valmistumista odottaessa tarjosimme liiketoimintayksiköille ja avainasiakastiimeille syventävää tietoa heidän taloudellisesta suorituskyvystään kolmannen vuosineljänneksen aikana. 

Vuoden 2018 strateginen voitettava taistelu oli ”Työpaikka, jota rakastaa”. Voimmekin olla erittäin tyytyväisiä eNPS-kyselyn tulosten ja henkilöstön vaihtuvuuden kehitykseen. Vuoden 2019 ensisijainen voitettava taistelu on ollut ”Yhteinen arvonluonti”, jonka puitteissa olemme edistäneet yhteiskehittämistä asiakkaiden kanssa sekä sovittaneet yhteen toimitus-, myynti- ja markkinointitoimintojamme. Rullaavan käyttökatteen kehitys osoittaa, että määrätietoinen toimintamme tuottaa odotettuja tuloksia. 

Julkaisimme kolmannella vuosineljänneksellä eettiset toimintaohjeet ja korruptionvastaiset toimintaohjeet, varmistamaan, että sitoudumme liiketoiminnan vastuulliseen kehittämiseen. Viimeisellä neljänneksellä määrittelemme painopistealueet ja tunnusluvut Enfon yritysvastuun kehittämiselle.  

Vuoden 2020 teema on kasvu ja ensisijainen voitettava taistelu ”Luotettu kumppani”. Jatkamme myynnin johtamisen kehittämistä sekä pilvipalveluiden ja informaatiohallinnan asiantuntijuutemme hyödyntämistä kaikilla toimitusalueilla. Tavoitteemme on olla Pohjoismaiden johtava datavetoisen liiketoimintamuutoksen toteuttaja, joka tukee yritysten tietojärjestelmien muutosta digitaaliselle aikakaudelle, erityisesti liiketoimintakriittisten IT-ympäristöjen siirtämisessä perinteisistä toteutuksista monialustaratkaisuiksi. Pilvipalvelujen muutoksen ensimmäinen aalto on jo mennyt. Kun liiketoiminnan kannalta kriittiset sovellukset ja jopa toiminnanohjausjärjestelmät siirtyvät pilveen, kokonaisuuksien hallinta ekosysteemeissä on noussut keskeiseksi haasteeksi. Integraatiot ja datan hallinta pilvipohjaisten ja paikallisten ratkaisujen välillä on tässä ympäristössä elintärkeää. Näemme myös potentiaalia nykyaikaisissa työpaikkapalveluissa, joissa edge computing voi mahdollistaa uusia yhteistyön muotoja.”

Liikevaihto ja tulos
Enfo-konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 27,1 milj. euroa (27,6). Liikevaihdosta 12,5 milj. euroa oli peräisin Suomesta ja 14,6 milj. euroa Ruotsista. 

Käyttökate (EBITDA) kasvoi vertailukaudesta ja oli heinä-syyskuussa 2,7 milj. euroa (1,0). Katsauskauden liikevoitto (EBIT) oli 0,7 milj. euroa (0,0), 2,7 % liikevaihdosta (0,0 %). Katsauskauden tulos ennen veroja oli 0,3 milj. euroa (0,0). Katsauskauden tulos oli 0,1 milj. euroa (-0,3). 

Konsernin nettorahoituskulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 0,5 milj. euroa (0,0). Osakekohtainen tulos heinä-syyskuussa oli -0,3 euroa (-0,5).

Rahoitus ja investoinnit 
Enfon nettoinvestoinnit olivat heinä-syyskuussa 1,8 milj. euroa (0,9). Yhtiön omavaraisuusaste katsauskauden lopussa oli 39,7 % (46,0 %). Korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 42,7 milj. euroa (31,9) ja nettovelkaantumisaste 100,1 % (65,1 %). Nettovelka kasvoi vuoden alussa 8,7 milj. eurolla IFRS16-standardin käyttöönoton johdosta, ja standardin soveltamisen nettovaikutus vuoden 2019 velkoihin oli 0,4 milj. euroa. 

Henkilöstö
Enfon palveluksessa oli heinä-syyskuussa keskimäärin 896 henkilöä (885). Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli 897 henkilöä (882). Enfon henkilöstöstä työskenteli katsauskaudella Suomessa keskimäärin 362 (335) ja Ruotsissa 534 (550) henkilöä.

Johto 
Konsernin johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa toimitusjohtaja Seppo Kuulan lisäksi Lars Aabol (EVP, Care), Nina Annila (EVP, Data platforms), Björn Arkenfall (EVP, Applications), Erik Brügge (EVP, Sales), Antti Hemmilä (General Counsel), Sami Kähkönen (EVP, Information management), Henrik Norell (EVP, People operations) ja Mari Orttenvuori (CFO).

Osakkeet
Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 30.9.2019 yhteensä 679 251 osaketta. Yhtiön osakasluettelon mukaan yhtiöllä oli katsauskauden lopussa yhteensä 132 osakkeenomistajaa, yhtiö itse mukaan lukien. Luvussa eivät kuitenkaan ole mukana ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity. Yhtiö omisti syyskuun lopussa 13 388 omaa osaketta (1,97 % kaikista osakkeista). Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään.

Katsauskauden lopussa yhtiön kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Seppo Kuula, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy ja Kallax Oy. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 83,56 %.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2020
Q3/2019 -osavuosikatsaus julkaistaan 30.10.2019. Vuoden 2019 tilinpäätöstiedote julkaistaan 27.2.2020 ja vuosikertomus 3.3.2020 Varsinainen yhtiökokous pidetään 24.3.2020. Vuoden 2020 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: Q1/2020 24.4.2020, Q2/2020 27.8.2020 ja Q3/2020 29.10.2020.

Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä, mutta laadinnassa ei ole noudatettu IAS 34 -standardia. 

Enfo on soveltanut IFRS16-standardia 1.1.2019 alkaen. Omaisuuserät arvostettiin vuokrasopimusvelan määrään standardin käyttöönottohetkellä. Enfo sovelsi standardin IFRS16 sallimaa poikkeusta, jonka mukaan alle 12 kuukauden vuokrasopimuksia, jotka eivät sisällä osto-optiota, ei tarvitse kirjata taseeseen. Konserni ei myöskään kirjannut merkitykseltään vähäisiä sopimuksia taseeseen.

Standardin IFRS16 soveltaminen lisäsi pysyvien vastaavien ja velan määrää 8,7 milj. eurolla. Velasta 3,6 milj. euroa kirjattiin lyhytaikaisiin ja 5,1 milj. euroa pitkäaikaisiin velkoihin. Vaikutus käyttökatteeseen on ollut 2,4 milj. euroa vuonna 2019. Vuokrakuluista 2,3 milj. euroa kirjattiin vuonna 2019 arvonalentumisiin ja 0,1 miljoonaa rahoituskuluihin. Vuoden 2019 alusta voimaan tullut standardin muutos kasvatti liiketoiminnan rahavirtoja ja pienensi rahoituksen rahavirtoja 2,4 milj. eurolla edelliseen kauteen verrattuna.  

Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsaus taulukoineen ja graafeineen: www.enfo.fi/raportit-ja-materiaalit
 

Jaa