Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n merkintäoikeusanti

Enfo Oyj Oyj:n (Enfo) hallitus on 30.12.2019 päättänyt yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 27.3.2019 antaman valtuutuksen perusteella noin 4,2 miljoonan euron merkintäoikeusannista yhtiön nykyisille osakkeenomistajille annettavin merkintäetuoikeuksin.

Osakeannissa saatavat varat käytetään SAP toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) liiketoiminnan hankintaan Solteq Oyj:ltä.

Merkintäoikeusanti lyhyesti:

· Enfo antaa merkittäväksi enintään 82.233 uutta osaketta olemassa oleville osakkeenomistajille merkintäoikeusannissa (merkintäoikeusanti).
· Yhtiön nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä merkintäoikeusannissa uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita (ensisijainen merkintäoikeus). Osakkeenomistajilla on myös oikeus merkintä osakkeita toissijaisen merkintäoikeuden perusteella.
· Osakkeiden merkintähinta on 51,36 euroa osakkeelta.
· Osakkeenomistajat saavat yhden (1) merkintäoikeuden jokaista merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä 2.1.2020 omistamaansa yhtä (1) osaketta kohti. Kahdeksan (8) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) merkintäoikeusannissa tarjottavan osakkeen.
· Osakkeiden merkintäaika alkaa 13.1.2020 ja päättyy 24.1.2020. Osakkeet merkitään arvo-osuustileille helmikuussa 2020.
· Osakkeenomistajat saavat ohjeet merkintäoikeusantiin osallistumisesta tilinhoitajaltaan tai pankiltaan.
· Osuuskunta KPY on antanut sitoumuksen merkitä osakkeita noin 4,2 miljoonan euron arvosta merkintäoikeusannissa.

Lisätietoja merkintäoikeusannista sekä merkintäoikeusannin ehdot ja asiakirjat löytyvät Enfon internet-sivuilla osoitteessa www.enfo.fi/sijoittajat/osakeanti

Osakkeenomistajille järjestetään tiedotustilaisuus merkintäoikeusannista keskiviikkona 8.1.2020 klo 14-15. Osallistumisesta pyydetään ilmoittautumaan 7.1.2020 klo 9 mennessä johanna.happonen@enfogroup.com

Jaa