Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo ja Tikkurila yhteistyöhön: Anaplan-järjestelmä tukee Tikkurilan kulusuunnittelua

Tikkurila ottaa käyttöön Enfon tarjoaman Anaplan-järjestelmän kiinteiden kulujen ja HR-kulujen suunnittelua varten. Uusi järjestelmä helpottaa kulujen ennustamista ja budjetointia. Käyttöönotto aloitetaan elokuussa 2020.  

Anaplan-järjestelmä helpottaa Tikkurilaa kulujen suunnittelussa ja tarjoaa läpinäkyvyyttä ja joustavuutta kulusuunnitteluprosesseihin. Tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa prosesseja ja tuottaa laadukkaampaa dataa. Tulevaisuudessa alustaa hyödynnetään myös useilla muilla suunnittelun osa-alueilla, esimerkiksi myynnin suunnittelussa. Näin järjestelmän tarjoamat liiketoimintahyödyt moninkertaistuvat. 

”Anaplan-suunnittelualustan avulla voimme tukea Tikkurilaa ajantasaisen datan tuottamisessa ja näin varmistaa liiketoiminnan ennustettavuus ja tehokkuus. Hankalasta koronavirustilanteesta huolimatta työ on edennyt hyvässä hengessä ja molemmin puolin intoa täynnä. Toivomme yhteistyön syventyvän pitkäaikaiseksi kumppanuudeksi”, sanoo Enfon Satu Pitkänen, VP Planning.

”Uuden järjestelmän myötä pystymme tarjoamaan Tikkurilan liiketoimintayksiköille helpon ja tehokkaan kulusuunnitteluprosessin, jonka myötä kukin yksikkö pystyy jatkossa paitsi seuraamaan, myös suunnittelemaan omia kulujaan entistä joustavammin. Saamme myös läpinäkyvyyttä sekä prosesseihin että lukuihin, ja samalla prosessin ylläpitoon käytetty aika vähenee huomattavasti”, sanoo Tikkurilan Miikka Hietala, VP Business controlling.

Jaa