Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo-konsernin osavuosikatsaus Q2 1.4.–30.6.2020

Enfo Q2: Kannattavuus parani koronasta huolimatta. 

Q2/2020

 • Huhti–kesäkuun liikevaihto oli 29,3 MEUR (31,3)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 3,0 MEUR (1,9)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,6 MEUR (0,0)
 • Kauden tulos oli 1,6 MEUR (-0,8)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,5 EUR (-1,8)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 4,0 MEUR (3,6)

H1/2020 

 • Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 60,2 MEUR (62,6)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 5,5 MEUR (3,6)
 • Liikevoitto (EBIT) oli 0,9 MEUR (-0,3)
 • Kauden tulos oli -0,4 MEUR (-1,8) 
 • Osakekohtainen tulos oli -1,9 EUR (-4,1)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 6,0 MEUR (4,3) 

Numerot suluissa viittaavat viime vuoden vastaavan jaksoon, ellei toisin mainita.

Tunnusluvut
1.4.–30.6.2020 1.4.–30.6.2019 1.1.–30.6.2020 1.1.–30.6.2019 1.1.–31.12.2019
Liikevaihto, MEUR 29,3 31,3 60,2 62,6 121,5
EBITDA 3,0 1,9 5,5 3,6 9,4
% liikevaihdosta 10,3 6,0 9,2 5,7 7,8
Liikevoitto, MEUR 0,6 0,0 0,9 -0,3 1,4
% liikevaihdosta 2,2 -0,1 1,4 -0,5 1,1
Voitto ennen veroja, MEUR 1,6 -0,6 0,0 -1,4 -0,1
% liikevaihdosta 5,6 -1,8 0,0 -2,2 -0,1
Katsauskauden voitto, MEUR 1,6 -0,8 -0,4 -1,8 -1,4
% liikevaihdosta 5,6 -2,6 -0,7 -2,9 -1,1
Osakekohtainen tulos, EUR 1,5 -1,8 -1,9 -4,1 -4,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 11,1 0,9 11,1 0,9 3,4
Omavaraisuusaste, % 40,3 38,5 40,3 38,5 36,4
Nettovelkaantumisaste, % 80,7 97,4 80,7 97,4 96,0
Korolliset nettovelat, MEUR 38,4 41,5 38,4 41,5 41,6
Oma pääoma/osake, EUR 59,3 62,6 59,3 62,6 62,6
Henkilöstö keskimäärin 904 910 915 905 903
* Rullaava 12kkToimitusjohtajan katsaus

Enfon toimitusjohtaja Seppo Kuula kommentoi vuoden 2020 toista neljännestä: 

 

Aloitimme vuoden toisen neljänneksen ennen kokemattomassa toimintaympäristössä. Vuoden 2020 hyvän alun jälkeen koronapandemian epäsuorat vaikutukset pakottivat meidät siirtämään painopisteemme kasvusta liiketoiminnan jatkuvuuteen. Markkinatilanteen jatkuviin muutoksiin tottuneena yhtiönä kykymme reagoida ketterästi muuttuvaan tilanteeseen oli hyvä.

Jäimme pandemian takia 10–15 % tavoite-liikevaihdostamme, mutta toisaalta toteutetut suorat säästöt tasoittivat tämän vaikutusta jonkin verran. Varmistuttuamme työntekijöidemme taloudellisesta tuesta, haimme myös työvoimakustannusten pienentämistä. Se tarkoitti väliaikaisia ja etupäässä osa-aikaisia lomautuksia Suomessa ja Ruotsissa. Huolehdimme käyttöpääoman riittävyydestä erinäisillä toimilla. Toimenpiteet olivat välttämättömiä, mutta olen ylpeä siitä, kuinka ne vietiin läpi – yhdessä ja läpinäkyvästi. Vastauksemme koronakriisiin on toiminut suunnitellusti, ja käyttökatteen kehitys jatkui positiivisena myös toisella neljänneksellä. Jotkut asiakkaistamme reagoivat ensin voimakkaasti koronaviruksen leviämiseen Pohjoismaissa. Liiketoiminta jatkui kohtalaisella tasolla huhtikuun puolivälin jälkeen, vaikkakin asiakkaat olivat päätöksenteossaan tavallista varovaisempia. Toisaalta etätyöt ja Aasiassa käyttöön otetut liikkumisrajoitukset jopa kasvattivat joidenkin liiketoimintakriittisten tukipalveluidemme kysyntää. 

TIBCO:n ratkaisujen myynti pääsi vauhtiin toisella vuosineljänneksellä. Tämä osoittaa, että ratkaisut ovat kilpailukykyisiä ja että niille on markkinoita. Suomessa hankittu SAP-liiketoiminta jatkui vakaana, mutta sen kehitys jäi pandemian takia hieman odotuksista. Uusien asiakkaiden hankkiminen oli haastavaa toimintaympäristön rajoituksista johtuen, mutta onnistuimme laajentamaan yhteistyötämme olemassa olevien asiakkaidemme kanssa. Solmimme esimerkiksi Finavian kanssa laajan uuden sopimuksen, joka kattaa käyttö- ja kapasiteettipalvelut sekä konesalissa että pilvessä. Lisäksi sopimus kattaa modernin työympäristön asiantuntijapalvelut. Yksin tämän sopimuksen arvo on noin 26 miljoonaa euroa. Kilpailukyvystämme ja tiiviistä asiakassuhteistamme kertoo myös toukokuussa toteutettu asiakastyytyväisyyskysely, jonka mukaan 93 % asiakkaistamme ovat valmiita suosittelemaan Enfoa muille. Asiakkaamme mainitsivat Enfon vahvuuksiksi esimerkiksi asiantuntemuksen, laajan osaamisen, asiakaskeskeisyyden ja sujuvan yhteistyön.

Vuoden 2020 alkuperäisenä suunnitelmana oli jatkaa Enfon tämänhetkisen strategian kolmanteen vaiheeseen – kannattavaan kasvuun. Vuonna 2018 luotiin kestävä pohja ja vuonna 2019 keskityttiin kannattavuuteen. Koronakriisi on asettanut haasteita kasvutavoitteillemme, joten keskitymme tänä syksynä kannattavuuteen. Kasvun tähtäin on asetettu vuoteen 2021. Enfo auttaa asiakkaitaan jatkossakin hallitsemaan liiketoimintakriittisiä sovelluksia ja dataa monialustaisessa ympäristössä sekä tarjoaa heille modernin työympäristön tuen. Nämä ovat pitkällä tähtäimellä olennaisia palveluita.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Koronaepidemia on muuttanut konsernin näkymiä huomattavasti. Enfo ei esitä tässä epävakaassa toimintaympäristössä arvioita tulevasta kehityksestä. 

Liikevaihto ja tulos

Q2/2020

Konsernin toisen neljänneksen liikevaihto laski 6,1 % ja oli 29,3 MEUR (31,3). Liikevaihdosta 12,9 MEUR (13,6) oli peräisin Suomesta ja 16,4 MEUR (17,7) Ruotsista. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 11,2 MEUR (11,8), konsultoinnin liikevaihto 14,3 MEUR (16,5) ja välitysmyynnin liikevaihto 3,8 MEUR (2,9). 

Käyttökate (EBITDA) kasvoi ja oli huhti–kesäkuussa 3,0 MEUR (1,9). Toisen neljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 0,6 MEUR (0,0) eli 2,2 % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos ennen veroja oli 1,6 MEUR (-0,6) ja tulos 1,6 MEUR (-0,8). Ruotsin kruunun vahvistuminen vaikutti konsernin nettorahoituseriin vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Osakekohtainen tulos oli 1,5 EUR (-1,8).

H1/2020

Tammi–kesäkuun liikevaihto laski 3,8 % ja oli 60,2 MEUR (62,6). Liikevaihdosta 26,7 MEUR (27,1) oli peräisin Suomesta ja 33,5 MEUR (35,4) Ruotsista. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 22,8 MEUR (23,4), konsultoinnin liikevaihto 30,3 MEUR (33,4) ja välitysmyynnin liikevaihto 7,0 MEUR (5,7). 

Käyttökate (EBITDA) oli tammi–kesäkuussa 5,5 MEUR (3,6). Tammi–kesäkuun liikevoitto (EBIT) oli 0,9 MEUR (-0,3) eli 3,1 % liikevaihdosta. Tammi–kesäkuun tulos ennen veroja oli 0,0 MEUR (-1,4) ja tulos -0,4 MEUR (-1,8). Osakekohtainen tulos oli -1,9 EUR (-4,1).

Investoinnit ja rahoitus

Enfon nettoinvestoinnit olivat huhti–kesäkuussa 1,0 MEUR (1,1). Näistä osaamisen johtamisen ohjelman investoinnit olivat 0,2 MEUR ja 0,9 MEUR oli käyttöoikeusomaisuuserien lisäyksiä. Tammi–kesäkuun nettoinvestoinnit olivat 2,5 MEUR (3,7). Näistä osaamisen johtamisen ohjelman investoinnit olivat 0,3 MEUR ja 2,2 MEUR oli käyttöoikeusomaisuuserien lisäyksiä.

Korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 40,9 MEUR (41,6): lainat rahoituslaitoksilta 29,3 MEUR (30,2) ja vuokrasopimusvelat 11,6 MEUR (11,5). 

Enfon lainasopimuksiin sisältyy taloudellisia kovenantteja, joita testataan kahdesti vuodessa toisen ja neljännen vuosineljänneksen lopussa. Enfo noudatti lainasopimusten mukaisia taloudellisia kovenantteja 30.6.:

 • nettovelkaantumisaste alle 100 %
 • korollinen nettovelka/käyttökate alle 4,0

Enfolla oli kesäkuun lopussa 16,7 MEUR (13,7) lyhytaikaista luottolimiittiä, josta 9,0 MEUR (11,1) oli käytössä. Enfo sopi rahoittajiensa kanssa luottolimiittien korottamisesta koronakriisin johdosta. 

Yhtiön omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 40,3 % (38,5) ja nettovelkaantumisaste 80,7 % (97,4). Nettorahoituserät olivat huhti–kesäkuussa 1,0 MEUR (-0.6) ja tammi–kesäkuussa -0,9 MEUR (-1,1). Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella neljänneksellä 4,0 MEUR (3,6) ja ensimmäisellä puolivuotiskaudella 6,0 MEUR (4,3). Tase kauden lopussa oli 117,1 MEUR (111,0).

Riskit ja epävarmuustekijät

Enfon lyhyen ja keskipitkän aikavälin riskit liittyvät pääasiassa yhä jatkuvaan koronakriisiin. Vaikutusten laajuus riippuu viruksen etenemisestä ja viruksen leviämisen rajoittamiseksi tehtävistä hallitusten linjaamista toimenpiteistä. Liiketoimintaympäristöihin ja -yhteisöihin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten kesto ja vakavuus ovat merkittäviä epävarmuustekijöitä. 

Asiakkaiden mahdolliset päätökset palveluiden vähentämisestä tai projektien lykkäämisestä vaikuttavat Enfoon. Myös asiakkaiden maksukyvyn heikkenemisellä ja vaatimuksilla sopimusehtojen uudelleenneuvottelusta on vaikutuksia. Toisaalta kriisi voi antaa Enfolle uusia liiketoimintamahdollisuuksia etätyön sujuvuuden sekä järjestelmien, alustojen ja datan saatavuuden ja turvallisuuden varmistamisessa. Enfo havaitsi asiakkaidensa päätöksenteossa hidastumista toisen neljänneksen aikana, mutta maaliskuun lopussa ja huhtikuun alussa nähdyt voimakkaat reaktiot eivät kuitenkaan jatkuneet.  

Rahoituksen puolella olemme tehneet toimenpiteitä käyttöpääoman varmistamiseksi. Konsernin rahoittajien kanssa on sovittu luottolimiittien kasvattamisesta, ja Enfo on noudattanut rekrytointi- ja kulukuria. Enfo on toteuttanut lomautuksia Suomessa ja Ruotsissa. Valtaosa lomautuksista on ollut osa-aikaisia. Suomessa ne loppuivat suurimmaksi osaksi kesällä, mutta Ruotsissa lomautukset jatkuvat. Onnistuimme näiden oikea-aikaisten toimenpiteiden ansiosta säilyttämään toiminnan kannattavuuden ja aloitamme toisen puolivuotiskauden vakaalta pohjalta. 

Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttavat markkinoiden valmius ja kyky viedä liiketoimintakriittiset sovellukset monialustaympäristöön sekä hallinnoida niitä tässä ympäristössä. 

Henkilöstö

Enfon palveluksessa oli huhti–kesäkuussa keskimäärin 904 henkilöä (910) ja kauden lopussa yhteensä 899 henkilöä (910). Henkilöstöstä Suomessa oli keskimäärin 397 (353) ja Ruotsissa 507 (557). 

Johto 

Konsernin johtoryhmään kuuluivat kesäkuussa 2020 toimitusjohtaja Seppo Kuulan lisäksi Nina Annila (EVP, Care and Data platforms Finland), Björn Arkenfall (EVP, Applications and Information management Sweden), Erik Brügge (EVP, Care and Data platforms Sweden), Antti Hemmilä (General Counsel), Sami Kähkönen (EVP, Applications and Information management Finland), Henrik Norell (EVP, People operations) ja Mari Orttenvuori (CFO).

Yhtiökokous

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2020 Kuopiossa. Varsinainen yhtiökokous päätti, ettei osinkoa makseta vuodelta 2019. Yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että se mahdollistaa hallituksen jäsenmääräksi 3–8 jäsentä (aiemmin 5–7 jäsentä).

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Anssi Lehikoinen, Mikko Laine ja Kaisa Olkkonen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Anssi Lehikoisen ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Olkkosen. Hallitus nimitti lisäksi Lauri Kermanin hallituksen tarkkailijajäseneksi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kaisa Olkkonen valittiin elokuussa Enfo Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi. Anssi Lehikoinen, joka on toiminut hallituksen puheenjohtajana, jatkaa hallituksen varsinaisena jäsenenä. Mikko Laine jatkaa hallituksen kolmantena jäsenenä.

Enfon omistaja, osuuskunta KPY, uutisoi aiemmin elokuussa, että Anssi Lehikoinen on nimitetty KPY:n toimitusjohtajaksi, jossa hän seuraa Lauri Kermania tehtävässä. Lauri Kerman ei jatka Enfo Oyj:n hallituksen tarkkailijajäsenenä.

Osakkeet

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2020 oli 761 484 osaketta. Yhtiön osakasluettelon mukaan yhtiöllä oli kauden lopussa yhteensä 128 suoraa osakkeenomistajaa, yhtiö itse mukaan lukien. Luvussa eivät ole mukana ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity. Yhtiö omisti omia osakkeita kauden lopussa 13 506 kappaletta (1,77 % kaikista osakkeista). Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään. Enfo Oyj on emoyhtiö liiketoimintaa harjoittavassa Enfo-konsernissa, joka kuuluu Osuuskunta KPY -konserniin. Osuuskunta KPY -konsernin emoyhtiö on Osuuskunta KPY. Enfo-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Enfo Oyj:llä on sivuliike Isossa-Britanniassa. 

Kesäkuun lopussa Enfo Oyj:n kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Seppo Kuula, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy ja Kallax Oy. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 84,29 %.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2020

Enfon Q3/2020 osavuosikatsaus julkaistaan 29.10.

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita. Enfo on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laadinnassa samoja tilinpäätöksen laadintaperiaatteita kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta vuonna 2020 käyttöön otettuja uusia standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole merkittävää vaikutusta osavuosikatsaukseen. 

Tämän osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. 

Osavuosikatsaus taulukoineen löytyy verkkosivuiltamme enfo.fi/raportit-ja-materiaalit

Jaa