Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.4.2020 Kuopiossa.

Varsinainen yhtiökokous päätti, ettei osinkoa makseta vuodelta 2019.

Yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että se mahdollistaa hallituksen jäsenmääräksi 3-8 jäsentä (aiemmin 5-7 jäsentä).

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Anssi Lehikoinen, Mikko Laine ja Kaisa Olkkonen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Anssi Lehikoisen ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Olkkosen. Hallitus nimitti lisäksi Lauri Kermanin hallituksen tarkkailijajäseneksi.

Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi muista 4.3.2020 päivätyssä yhtiökokouskutsussa mainituista asioista.

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla Enfo Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.enfo.fi/raportit-ja-materiaalit

Jaa