Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo-konsernin osavuosikatsaus Q3 1.7.–30.9.2021

Enfo Q3/2021: Liikevaihto parani

Q3/2021

 • Heinä–syyskuun liikevaihto oli 23,1 MEUR (21,4)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1,9 MEUR (1,3)
 • Liikevoitto (EBIT) oli -0,3 MEUR (-1,0)
 • Kauden tulos oli -0,7 MEUR (-1,1)
 • Osakekohtainen tulos oli -1,0 EUR (-1,5)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -0,7 MEUR (1,0)

Q1–Q3/2021

 • Tammi–syyskuun liikevaihto oli 76,4 MEUR (74,8)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 5,2 MEUR (5,0)
 • Liikevoitto (EBIT) oli -2,3 MEUR (-1,8)
 • Kauden tulos oli -3,5 MEUR (-2,9) 
 • Osakekohtainen tulos oli -4,8 EUR (-3,9)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 5,7 MEUR (8,6) 

Luvut suluissa viittaavat viime vuoden vastaavan jaksoon, ellei toisin mainita. Zuite Business Consulting AB:n myynti Q2/2021:n lopussa on käsitelty IFRS-standardin (International Financial Reporting Standards) mukaisesti lopetettuna toimintona. Tämän osavuosikatsauksen luvut koskevat jatkuvan toiminnan tuloksia, ja vertailutiedot on päivitetty tämän mukaisesti, ellei toisin mainita. Lisäksi vertailutiedot on laadintaperiaatteen täsmennyksen johdosta päivitetty tiettyjen tuotteiden myynnin osalta kuten tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa on esitetty.

               
Avainluvut              
  1.7.–30.9.2021 1.7.–30.9.2020* 1.1.–30.9.2021 1.1.–30.9.2020* 1.1.–31.12.2020*    
Liikevaihto, MEUR 23,1 21,4 76,4 74,8 101,5    
EBITDA 1,9 1,3 5,2 5,0 7,7    
% liikevaihdosta 8,2 6,2 6,8 6,7 7,6    
Liikevoitto, MEUR -0,3 -1,0 -2,3 -1,8 -1,5    
% liikevaihdosta neg neg neg neg neg    
Voitto ennen veroja, MEUR -0,7 -1,1 -3,5 -2,9 -2,8    
% liikevaihdosta neg neg neg neg neg    
Katsauskauden voitto, MEUR -0,7 -1,1 -3,5 -2,9 -2,8    
% liikevaihdosta neg neg neg neg neg    
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot EUR -1,0 -1,5 -4,8 -3,9 -3,8    
Osakekohtainen tulos, EUR -1,0 -1,2 -9,9 -3,1 -2,7    
Sijoitetun pääoman tuotto, % ** neg neg neg neg neg    
Omavaraisuusaste, % 39,5 41,3 39,5 41,3 40,3    
Nettovelkaantumisaste, % 92,8 81,9 92,8 81,9 86,1    
Korolliset nettovelat, MEUR 35,1 38,3 35,1 38,3 40,8    
Oma pääoma/osake, EUR 50,4 57,7 50,4 57,7 60,7    
Henkilöstö keskimäärin 818 843 823 854 846    
* Vertailukauden luvut on päivitetty laadintaperiaatteissa esitetyillä muutoksilla    
   
** Rullaava 12kk              

Toimitusjohtajan katsaus

Mikko Valorinta kommentoi kolmatta vuosineljännestä:

”Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä jatkuvien toimintojemme liikevaihto ja käyttökate paranivat. Liikevaihto kasvoi 7,6 % vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Syyskuun lopussa julkistimme strategiamme vuosille 2022–2024, ja aloitamme sen toteuttamisen välittömästi. Koronaviruksen jälkeiset markkinat näyttävät varsin lupaavilta, kun ennen kaikkea siirtymä pilveen sekä datahankkeet ajavat kehitystä. Olemme tunnistaneet kolme aluetta, joilla odotamme kaksinumeroista kasvua seuraavien vuosien aikana. Nämä ovat digitaalinen luottamus, data ja analytiikka sekä pilvipalvelut. Enfon tavoitteena on olla asiakkaidemme ja työntekijöidemme luotetuin IT-kumppani pilvipohjaisten ratkaisujen kehittämisessä ja ylläpidossa. Uuden strategian myötä asetamme etusijalle digitaalisen, yhteiskunnallisen, ympäristöllisen ja taloudellisen vastuun kaikessa, mitä teemme. Strategiaprosessimme aikana määrittelimme tarkoitukseksemme ”Työskentelemme vastuullisemman ja älykkäämmän huomisen puolesta”. Lisäksi tunnistimme neljä kasvun ajuria, jotka edistävät kannattavaa kasvuamme vuosina 2022–2024: sitoutuneet työntekijät, toiminnan tehokkuus, aina ajanmukaiset palvelut ja kasvamme yhtenä Enfona. Kaikki kasvun ajurit kytkeytyvät Enfon yritysvastuuseen. Olemme asettaneet itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet erinomaisesta asiakastyytyväisyydestä (+95 %:n suositusaste) ja työntekijöiden sitoutumisesta (eNPS>40). Uskomme vakaasti, että nämä muodostavat perustan kannattavalle kasvulle, ja tavoitteenamme on EBITA >8 % vuoden 2024 loppuun mennessä ja orgaaninen CAGR >8 % vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tillväxtverket, Ruotsin taloudellisesta ja alueellisesta kasvusta vastaava virasto, on vuoden 2021 syyskuussa ilmoittanut perivänsä takaisin jo maksamansa 1,1 miljoonan euron tuen koskien lyhennettyä työaikaa vuoden 2020 touko–lokakuulta. Virasto on myös antanut kielteisen päätöksen Enfon 0,5 miljoonan euron hakemukseen marraskuun 2020 ja maaliskuun 2021 väliselle ajalle. Enfo on valittanut päätöksistä Tukholman hallinto-oikeuteen, mutta asian käsittelyn aikataulusta ei ole varmuutta. Tästä 1,6 miljoonan euron kokonaissummasta 1,3 miljoonaa euroa on kirjattu palkkakustannusten vähennykseksi vuodelle 2020 ja 0,3 miljoonaa euroa vuodelle 2021. 

Enfo saavutti syyskuussa ensimmäisenä yrityksenä Suomessa Katakri2020-arviointikriteeristön mukaisen turvallisuusluokka III-tason. Teimme Traficomin kanssa viisivuotisen ja 2,8 miljoonan euron arvoisen sopimuksen data- ja analytiikkakonsultointipalveluista. Palvelut sisältävät datamallinnuksen, datan integroinnin ja raportoinnin kehittämisen Microsoft-alustalla. Enfo aloitti kauden aikana monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden itsearvioinnin. Toteutimme myös whistleblowing-ilmoituskanavan.  

Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä alamme toteuttaa uutta strategiaamme, jolla saavutamme kasvua, takaamme huipputason työntekijäkokemuksen ja toimitamme asiakkaillemme heidän haluamansa palvelut. Odotan innolla yhteistä matkaamme.”  

Liikevaihto ja tulos

Q3/2021

Enfo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto heinä–syyskuussa 2021 oli 23,1 MEUR (21,4). Liikevaihdosta 11,4 MEUR oli peräisin Suomesta ja 11,7 MEUR Ruotsista. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 11,7 MEUR (12,2), konsultoinnin liikevaihto 9,0 MEUR (8,0) ja välitysmyynnin liikevaihto 2,5 MEUR (1,3). Vertailukauden liikevaihtoluvut on päivitetty tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa esitettyjen muutosten mukaisesti.

Jatkuvien toimintojen EBITDA heinä–syyskuussa oli 1,9 MEUR (1,3). Jatkuvien toimintojen liikevoitto (EBIT) oli -0,3 MEUR (-1,0). Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -0,7 MEUR (-1,1), ja jatkuvien toimintojen tulos oli -0,7 MEUR (1,1). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -1,0 EUR (-1,5). 

Q1–Q3/2021

Jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi–syyskuussa 2021 oli 76,4 MEUR (74,8). Liikevaihdosta 36,1 MEUR (36,7) oli peräisin Suomesta ja 40,3 MEUR (38,1) Ruotsista. Jatkuvien palveluiden liikevaihto tammi–syyskuussa oli 38,3 MEUR (39,2), konsultoinnin liikevaihto 31,0 MEUR (29,5) ja välitysmyynnin liikevaihto 7,1 MEUR (6,2). Vertailukauden liikevaihtoluvut on päivitetty tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa esitettyjen muutosten mukaisesti.

Jatkuvien toimintojen EBITDA tammi–syyskuussa oli 5,2 MEUR (5,0). Jatkuvien toimintojen liikevoitto (EBIT) oli -2,3 MEUR (-1,8). Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -3,5 MEUR (-2,9), ja jatkuvien toimintojen tulos oli -3,5 MEUR (-2,9). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -4,8 EUR (-3,9).

Investoinnit ja rahoitus

Enfon nettoinvestoinnit alaskirjaukset pois lukien olivat heinä–syyskuussa 1,0 MEUR (1,4). Investoinnit koostuivat käyttöoikeusomaisuuserien lisäyksistä. Enfon nettoinvestoinnit olivat tammi–syyskuussa 3,3 MEUR (3,9). Investoinnit koostuivat käyttöoikeusomaisuuserien lisäyksistä.

Korolliset velat olivat syyskuun lopussa 35,3 MEUR (40,0): lainat rahoituslaitoksilta 24,9 MEUR (28,7) ja vuokrasopimusvelat 10,3 MEUR (11,3).

Enfon lainasopimuksiin sisältyy taloudellisia kovenantteja, joita testataan kahdesti vuodessa toisen ja neljännen vuosineljänneksen lopussa. Koska Zuite Business Consulting AB myytiin kesäkuun 2021 lopussa, korollisten velkojen / EBITDA-kovenantin testauksesta toisen vuosineljänneksen 2021 lopussa luovuttiin. Nettovelkaantumisasteen kovenanttia testattiin, ja se oli alle 100 %. 

Zuite Business Consulting AB:n myynnistä toisen vuosineljänneksen lopussa saaduista tuloista käytettiin 4,0 MEUR pankkilainojen lyhentämiseen. Enfon nykyiset pankkilainat erääntyvät toukokuussa 2022, ja ne luokitellaan siten lyhytaikaisiksi veloiksi. Enfo on aloittanut neuvottelut nykyisten pankkilainojen uudelleen rahoittamiseksi. 

Enfolla oli syyskuun lopussa 13,7 MEUR (16,7) luottolimiittiä, josta 8,6 MEUR (8,6) oli käytössä. 

Yhtiön omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 39,5 % (41,3) ja nettovelkaantumisaste 92,8 % (81,9). Nettorahoituserät olivat heinä–syyskuussa -0,4 MEUR (-0.1) ja tammi–syyskuussa -1,2 MEUR (-1,0). Liiketoiminnan nettorahavirta mukaan lukien lopetetut toiminnot oli -0,7 MEUR (1,0) kolmannella vuosineljänneksellä ja 5,7 MEUR (8,6) kaudella Q1–Q3. Tase syyskuun lopussa oli 95,8 MEUR (112,1).

Johto 

Syyskuun 2021 lopussa konsernin johtoryhmään kuuluivat: CEO Mikko Valorinta, Thomas Andersson (EVP, Digital Trust, Ruotsi), Nina Annila (EVP, Care & Data Platforms, Suomi), Björn Arkenfall (EVP, Applications & Data, Ruotsi), Antti Hemmilä (General Counsel), Henna Ylitalo (EVP, People & Culture), Sami Kähkönen (EVP, Data & Analytics, Suomi) ja Mari Orttenvuori (CFO).

Elokuussa Enfo tiedotti, että Björn Arkenfall on päättänyt siirtyä uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolella. CFO Mari Orttenvuori ilmoitti lokakuussa jättävänsä Enfon siirtyäkseen uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolella.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

CFO Mari Orttenvuori on ilmoittanut jättävänsä Enfon siirtyäkseen uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolella.

Osakkeet

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2021 oli yhteensä 750 346 osaketta. Enfolla oli 129 suoraa osakkeenomistajaa, pois lukien ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään. 

Enfo Oyj on emoyhtiö liiketoimintaa harjoittavassa Enfo-konsernissa, joka kuuluu Osuuskunta KPY -konserniin. Osuuskunta KPY -konsernin emoyhtiö on Osuuskunta KPY. Enfo-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Enfo Oyj:llä on sivuliike Isossa-Britanniassa. 

Syyskuun lopussa Enfo Oyj:n kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy ja Unikie Oy. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 85,54 %.

Henkilöstö

Enfon palveluksessa oli tammi–syyskuussa keskimäärin 823 henkilöä (854) ja syyskuun lopussa yhteensä 818 henkilöä (839). Henkilöstöstä Suomessa oli keskimäärin 407 (402) ja Ruotsissa 411 (437). Kaikki luvut kuvaavat jatkuvia toimintoja.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

IT-palvelumarkkinan odotetaan kasvavan edelleen digitalisaation tukiessa asiakaskysyntää. Koronapandemian vaikutus investointipäätöksiin ja ostokäyttäytymiseen voi edelleen vaikuttaa markkinoiden kasvuun.

Konsernin jatkuvan toiminnan liikevaihdon ja käyttökatteen odotetaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna.

Riskit ja epävarmuustekijät

Enfo on tunnistanut lyhyen ja keskipitkän aikavälin riskeikseen asiantuntevan henkilöstön saatavuuteen, tietoturvaan ja tietosuojaan sekä markkinoiden muutoksiin liittyviä riskejä. Koronapandemia on edelleen riski ja voi vaikuttaa IT-investointeja koskeviin päätöksiin.

Enfon onnistuminen asiakastoimituksissa riippuu osaavasta henkilöstöstä. Alan nopea teknologiakehitys edellyttää henkilöstön osaamisen jatkuvaa laajentamista ja uudistamista. Tiettyjen henkilöresurssien saatavuus on rajallista Suomen ja Ruotsin markkinoilla, mikä aiheuttaa riskiä Enfon liiketoiminnan
kehitykselle. Tämän riskin hallitsemiseksi Enfo pyrkii ylläpitämään positiivista työnantajakuvaa ja pitämään henkilöstönsä osaamistason korkeana panostamalla henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja korkean henkilöstötyytyväisyyden ylläpitoon.

Yhtiön toimintaan liittyy tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä riskejä. Tietoturvallisuutta johdetaan Enfossa keskitetysti ja toiminta perustuu riskienhallintaan sekä johdon hyväksymiin vastuihin, rooleihin ja dokumentteihin. Asiakkaiden tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys on vahvistettu monitasoisella valvonnalla.

IT-palvelumarkkinan odotetaan kasvavan edelleen digitalisaation tukiessa asiakaskysyntää. Mahdollinen markkinan kasvun hidastuminen ja lisääntyvä hintakilpailu voisivat kuitenkin heikentää markkinaolosuhteita ja siten lisätä riskiä kannattavan kasvun toteutumiselle. Tämä voi vaikuttaa Enfon liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan rahavirtaan. 

Enfon nykyiseen rahoitukseen liittyy uudelleenrahoitusriski sillä yhtiön pankkilainat erääntyvät toukokuussa 2022, ja ne luokitellaan siten lyhytaikaisiksi veloiksi. Enfo on aloittanut neuvottelut nykyisten pankkilainojen uudelleen rahoittamiseksi.

Enfo sai vuonna 2020 taloudellista tukea Ruotsin taloudellisesta ja alueellisesta kasvusta vastaavalta virastolta koskien lyhennettyä työaikaa. Tuen tarkoitus oli välttää irtisanomisia pandemian aikana ja mahdollistaa nopea palautuminen sen vaikutuksista. Saatu taloudellinen tuki kattaa ajanjakson toukokuusta 2020 lokakuuhun 2020 ja on määrältään 1,1 miljoonaa euroa. Enfo on myös hakenut 0,5 miljoonan euron taloudellista tukea marraskuun 2020 ja maaliskuun 2021 väliselle ajalle, minkä jälkeen väliaikaisesti lyhennetty työaika ei ole enää ollut käytössä Enfossa. Tästä 1,6 miljoonan euron kokonaissummasta 1,3 miljoonaa euroa on kirjattu palkkakustannusten vähennykseksi vuodelle 2020 ja 0,3 miljoonaa euroa vuodelle 2021. Virasto peruutti jo maksamaansa taloudellista tukea koskevan päätöksen vuoden 2021 syyskuussa ja on vaatinut tuen takaisinmaksua. Samoin virasto on antanut kielteisen päätöksen marraskuun 2020 ja maaliskuun 2021 välistä aikaa koskevaan hakemukseen. Enfo on valittanut päätöksistä Tukholman hallinto-oikeuteen, mutta asian käsittelyn aikataulusta ei ole varmuutta. Enfo ei ole kirjannut 1,6 miljoonan euron summaa velaksi taseeseen, mutta on raportoinut summan ehdollisena velkana. Konserni arvioi säännöllisesti valituksen todennäköistä lopputulemaa ja sen ajoitusta.

Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttavat asiakkaiden valmius ja kyky viedä liiketoimintakriittiset sovellukset pilviympäristöön ja hallinnoida niitä tässä ympäristössä sekä asiakkaiden panostukset dataan ja analytiikkaan, digitaaliseen luottamukseen, integraatioihin ja sovelluskehitykseen.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2022

Enfo julkaisee vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen 17.3.2022 ja vuoden 2021 vuosikertomuksen viikolla 13 vuonna 2022. Enfo on synkronoinut taloudellisen raportoinnin aikataulunsa pääomistajansa Osuuskunta KPY:n kanssa. Osuuskunta KPY ilmoitti lokakuun lopussa selvittävänsä mahdollisuutta listautua Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle. Mahdollista listautumista koskevan selvityksen vuoksi KPY, ja näin myös Enfo, julkaisee osavuosikatsauspäivänsä 2022 myöhemmin.

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardin kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä vuositilinpäätöksessä 2020 julkaistuja laadintaperiaatteita, paitsi seuraavilta osin:

Yhtiö on vuoden 2021 toisen neljänneksen lopussa tarkastellut rooliaan ja vastuutaan loppuasiakkaaseen nähden eräiden kolmannen osapuolen tuotteiden ja niihin liittyvien palvelujen osalta. Tarkastelun yhteydessä yhtiö määritti uudelleen tiettyjen tuotteiden osalta tuotevastuun olevan kolmannella osapuolella jonka johdosta Enfo kirjaa vain myyntikatteen tai provision ao. myynneistä. Yhtiön tarkentuneen tulkinnan ja sitä seuranneella laadintaperiaatteen täsmentämisellä oli vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon liikevaihtoon -1,8 MEUR (-2,1) vaikutus. Kolmannen neljänneksen vertailutietoja on päivitetty tästä johtuen -0,7 miljoonalla eurolla. Muutoksella ei ollut vaikutusta liiketulokseen.

Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsaus taulukoineen löytyy verkkosivuiltamme enfo.fi/raportit-ja-materiaalit

 

Jaa