Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n vuosikertomus 2020 on julkaistu

Enfo Oyj on tänään julkaissut vuoden 2020 vuosikertomuksen.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vuosikertomus sisältää myös vuosikatsauksen ja osana sitä vastuullisuusraportin. Enfo julkaisee tänä vuonna ensimmäistä kertaa selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista osana hallituksen toimintakertomusta. 

Vuosikertomus on julkaistu pdf-muotoisena suomen- ja englanninkielisenä Enfon verkkosivustolla https://www.enfo.fi/raportit-ja-materiaalit

Jaa