Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo julkistaa suunnitelman jakautua kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi

Suunnitellun jakautumisen tarkoituksena on terävöittää Enfon konsultointi- ja IT-palveluliiketoimintojen asemointia markkinassa ja luoda vahvempia edellytyksiä liiketoimintojen kasvulle, mahdollistaa niiden toimintojen kehittäminen aiempaa tehokkaammin ja tehdä niistä houkuttelevampia asiakkailleen ja työntekijöilleen.

Enfo Oyj:n hallitus suunnittelee Enfo Oyj:n konsultointiliiketoiminnan eriyttämistä uuteen itsenäiseen osakeyhtiöön (”Enfo Consulting”) osittaisjakautumisen kautta:

  • ”Enfo Consulting” sisältäisi Enfo Oyj:n nykyiset konsultointiin keskittyvät liiketoiminta-alueet, Applications & Data Sweden, Data & Analytics Finland ja Digital Trust Sweden, sekä Business Application -liiketoimintayksikön ja kaikki Enfo Oyj:n tytäryhtiöt, kuten Enfo Sweden AB, jotka jatkaisivat toimintaansa erillisinä juridisina yksikköinä Enfo Consulting -yhtiön alla. Enfo Consultingin brändi on tarkoitus uudistaa, ja yhtiön uusi brändi ja nimi arvioidaan julkistettavan vuoden 2023 keväällä. Enfon konsultointiliiketoiminnot toimivat Suomessa ja Ruotsissa. Vuonna 2021 ne työllistivät 469 henkilöä ja niiden liikevaihto oli yhteensä noin 68,3 miljoonaa euroa.
  • Jäljelle jäävä Enfo Oyj kattaisi Enfo Oyj:n nykyisen IT-palveluja tarjoavan Care & Data Platforms -liiketoiminta-alueen (”Enfo IT Services”) ja sisältäisi alustapalvelut (julkinen ja yksityinen pilvi sekä datakeskus), loppukäyttäjille suunnatut palvelut ja yritysten tukipalvelut. Enfo IT Services jatkaisi toimintaansa Enfo-brändin alla. Vuonna 2021 Enfon IT-palveluliiketoiminta työllisti Suomessa 280 henkilöä ja sen liikevaihto oli noin 36,7 miljoonaa euroa.

”Suunniteltu jakautuminen on jatkoa Enfon kasvustrategialle, sillä sen tavoitteena on terävöittää molempien liiketoimintojen asemointia markkinassa ja luoda vahvempia edellytyksiä niiden kasvulle. Sen odotetaan myös parantavan liiketoimintojen kilpailukykyä, sillä molemmat yhtiöt voisivat palvella omia asiakkaitaan ja vastata heidän tarpeisiinsa entistä paremmin sekä tarjota työntekijöilleen houkuttelevia uramahdollisuuksia. Samalla molemmat yhtiöt voisivat jatkaa liiketoimintansa kehittämistä vallitsevien megatrendien eli datan kasvun, pilvipalveluihin siirtymisen ja digitaalisen luottamuksen merkityksen pohjalta ja auttaisivat asiakkaitamme menestymään datavetoisessa tulevaisuudessa”, sanoo Enfo Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Valorinta.

”Annamme täyden tukemme Enfon aikomukselle eriyttää konsultointi- ja IT-palveluliiketoiminnot kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi. Suunniteltu jakautuminen on linjassa omistajastrategiamme kanssa, ja uskomme, että se vapauttaisi molempien liiketoimintojen kasvupotentiaalin. Tämä hyödyttäisi niin Enfoa, sen asiakkaita kuin sen osakkeenomistajiakin”, sanoo Enfo Oyj:n suurimman osakkeenomistajan Osuuskunta KPY:n (”KPY”) toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen. ”Mikäli jakautuminen toteutuu suunnitellusti, KPY suunnittelee omistajastrategiansa mukaisesti sekä liiketoiminnallisten että omistuksellisten kumppanuuksien etsimistä kummallekin jakautumisessa syntyvälle yhtiölle näiden kannattavan kasvun edistämiseksi. Näemme Enfossa ja sen osaamisessa runsaasti potentiaalia. Uskomme, että jakautuminen tarjoaisi mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös hakiessamme kumppaneita, joiden kanssa voimme kehittää liiketoimintoja edelleen”, Lehikoinen jatkaa.

Jakautumisen perusteet

Enfon konsultointiliiketoiminnot keskittyvät tällä hetkellä Ruotsin ja Suomen markkinoihin, kun taas Enfon IT-palvelut tarjoaa palveluita Suomesta. Enfon konsultointi- ja IT-palveluliiketoimintojen asiakassegmentit sekä toiminta- ja toimitusmallit eroavat myös toisistaan. Suunnitellun jakautumisen jälkeen sekä Enfo IT Services että Enfo Consulting voisivat kehittää toimintaansa entistä tehokkaammin omilla markkinoillaan. Suunnitellun jakautumisen odotetaan vapauttavan molempien liiketoimintojen kasvupotentiaalin:

  • Jakautuminen selventäisi liiketoimintojen painopisteitä ja mahdollistaisi omistaja-arvon luomisen molemmille yhtiöille.
  • Jakautumisen myötä sekä Enfo Consulting että Enfo IT Services voisivat paremmin tarttua omiin erityisiin liiketoimintamahdollisuuksiinsa ja vastata asiakkaittensa tarpeisiin entistä paremmin erilaisia toimintamallejaan hyödyntäen.
  • Aiempaa virtaviivaisempi ja fokusoidumpi tarjooma tekisi molemmista yhtiöistä entistä houkuttelevampia asiakkaille sekä nykyisille ja tuleville työntekijöille.
  • Liiketoiminnoilla on hyvin erilaiset arvonluontiprofiilit, joten jakautuminen selkeyttäisi niiden sijoittajatarinoita, mikä helpottaisi yhtiöiden omistuspohjan mahdollista laajentamista ja uuden pääoman hankkimista.

Jakautumisen yleiset ehdot ja aikataulu

Tarkoituksena on, että jakautumisen jälkeen Enfon nykyinen toimitusjohtaja Mikko Valorinta nimitettäisiin Enfo Consultingin toimitusjohtajaksi ja että Enfo Oyj:n toimitusjohtajaksi nimitettäisiin Nina Annila, Enfon Care & Data Platforms -liiketoiminta-alueen johtaja, joka on toiminut Enfon johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2018.

Enfon nykyiset konsernitoiminnot, mukaan lukien henkilöstöhallinto, markkinointi ja viestintä, taloushallinto ja ICT-toiminnot sekä lakiasiain ja johdon tukitoiminnot, jaettaisiin kahden yhtiön kesken. Konsernitoiminnoissa työskenteli 45 henkilöä vuonna 2021.

Suunnitellulla jakautumisella ei odoteta olevan välitöntä vaikutusta Enfon IT-palvelu- tai konsultointiliiketoimintojen nykyisiin asiakkaisiin tai näiden liiketoimintojen tarjoamiin palveluihin. Liiketoiminnot palvelevat nykyisiä ja tulevia asiakkaitaan jatkossakin tiiviissä yhteistyössä. 

Yleiset jakautumista koskevat ehdot on kuvattu Enfo Oyj:n hallituksen 25.11.2022 hyväksymässä jakautumissuunnitelmassa. Jakautumissuunnitelma edellyttää Enfon ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. Yhtiökokous arvioidaan pidettävän vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Jakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Mikäli suunniteltu jakautuminen toteutuu, Enfon suurin osakkeenomistaja Osuuskunta KPY omistaisi noin 86 % osakkeista sekä Enfo Consulting -yhtiössä että jäljelle jäävässä Enfo Oyj:ssä, joka kattaa Enfo IT Services -liiketoiminnot.

Lisätietoja:

Osuuskunta KPY:n lehdistötiedote jakautumisesta

Enfon yhteyshenkilöt
Mikko Valorinta
toimitusjohtaja

Yhteystiedot medialle (Suomi)
Tiia Lemmetti, viestintäpäällikkö
Puh: 0400 480 370
Sähköposti: communications@enfogroup.com

 

Enfo
Enfo on pohjoismainen IT-palveluyritys, jossa yli 800 digiasiantuntijaa työskentelee digitaalisen luottamuksen, datan ja analytiikan, sovellusten, integraatioiden, pilvipalveluiden ja jatkuvien palveluiden parissa. Panostamme yhteistyöhön ja toimimme kestävällä tavalla kaikessa, mitä teemme. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa vastuullisemman ja älykkäämmän maailman puolesta, jossa teknologia voimaannuttaa niin yksilöitä, yrityksiä kuin yhteiskuntiakin. 
enfo.fi
 

Jaa