Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n vuosikertomus 2021 on julkaistu

Enfo Oyj on tänään julkaissut vuoden 2021 vuosikertomuksen.

Enfo osoitti vuonna 2021 vakaata suorituskykyä, jota vahvisti uusi Kiinni kasvussa -strategia vuosille 2022-2024. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vuosikertomus sisältää myös vuosikatsauksen ja osana sitä vastuullisuusraportin, joka sisältää myös selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista osana hallituksen toimintakertomusta. 

Vuosikertomus on julkaistu pdf-muotoisena suomen- ja englanninkielisenä Enfon verkkosivustolla www.enfo.fi/raportit-ja-materiaalit ja www.enfogroup.com/reports-and-presentations.

 

 

Jaa