Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfon konsultointiliiketoiminnasta tulee Epical – Enfo uudistaa yhtiörakenteensa

Liiketoimintojen eriyttäminen luo vahvemmat edellytykset kannattavuudelle ja kasvulle.

 

Enfo ottaa käyttöön uuden yhtiörakenteen. 1.6.2023 lähtien Enfo Oyj muodostuu kahdesta itsenäisestä liiketoiminnosta: Enfon konsultointiliiketoiminta saa uuden brändin ja nimen Epical, ja yhtiön IT-palveluliiketoiminta jatkaa toimintaansa Enfo-brändin alla. Uusi rakenne otetaan käyttöön 29.11.2022 julkistetun osittaisjakautumissuunnitelman sijaan yhtiön alkuperäistä eriyttämisstrategiaa noudattaen.

Epical tulee olemaan puhtaasti datakonsultointiin keskittyvä yritys, jonka palvelut ja osaaminen tukevat asiakkaiden datan hallintaa, hyödyntämistä ja suojaamista. Se sisältää Enfon nykyiset konsultointiliiketoiminta-alueet datan ja analytiikan, integraatiot, digitaalisten identiteettien hallinnan, digitaaliset palvelut ja tuotteet sekä liiketoimintasovellukset. Epical on Enfo Oyj:n tytäryhtiö ja toimii Suomessa ja Ruotsissa. Enfo Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Valorinta toimii myös Epicalin toimitusjohtajana. 

IT Services -liiketoiminta jatkaa kattavan IT-ulkoistuspalvelutarjoomansa kehittämistä keskittyen erityisesti tietoturva- ja pilvipalveluihin. Se käsittää Enfo Oyj:n nykyisen IT-palveluja tarjoavan Care & Data Platforms -liiketoiminta-alueen, joka sisältää alustapalvelut (julkinen ja yksityinen pilvi sekä datakeskus), loppukäyttäjille suunnatut palvelut ja yritysten tukipalvelut. IT Services toimii Suomessa, ja sitä johtaa Nina Annila, EVP, IT Services.

Molemmat liiketoiminnat käsittävät samat liiketoiminta-alueet kuin aiemmassa jakautumissuunnitelmassa.

Uuden yhtiörakenteen odotetaan tuovan samat hyödyt kuin aiemmin suunniteltu jakautuminen:

  • Terävöittää liiketoimintojen painopisteitä
  • Mahdollistaa molemmille liiketoiminnoille entistä paremman vastaamisen asiakkaiden tarpeisiin
  • Tekee molemmista liiketoiminnoista entistä houkuttelevampia asiakkaille sekä nykyisille ja tuleville työntekijöille
  • Helpottaa omistuspohjan laajentamista ja uuden pääoman hankkimista.

”Olen erittäin innoissani tulevasta matkastamme ja siitä, että pääsemme tuomaan Epicalin ja Enfon asiakkaille entistä vahvemman ja keskitetymmän tarjooman. Konsultoinnin ja IT-palveluiden eriyttäminen kahdeksi erilliseksi liiketoiminnoksi, jotka toimivat eri brändien alla, terävöittää kummankin liiketoiminnan asemaa ja luo vahvemmat edellytykset niiden kannattavuudelle ja kasvulle”, sanoo Mikko Valorinta, Enfo Oyj:n toimitusjohtaja ja Epicalin toimitusjohtaja 1.6.2023 lähtien.

”Uudella Epical-brändillä toimiva konsultointiliiketoimintamme tulee muodostamaan pohjoismaisen datakonsultointiyhtiön. Sen tavoitteena on omalta osaltaan rakentaa tulevaisuutta, johon jokainen voi luottaa. Datan ja luottamuksen merkitys tekoälyn aikakaudella on kriittinen. Digitaalisen luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen tukee muun muassa tekoälyteknologioiden vastuullista ja hyötyjä tuottavaa käyttöönottoa yrityksissä ja ihmisten arjessa. Näemme vastuullisen datan hyödyntämisen tehokkaana työkaluna, jolla voidaan aikaansaada positiivisia muutoksia maailmassa. Se auttaa ratkaisemaan asiakkaidemme ja yhteiskuntamme vakavimpia ongelmia”, Valorinta jatkaa.

”Uskomme, että uusi yhtiörakenne ja liiketoimintojen eriyttäminen mahdollistavat molempien liiketoimintojen kehittämisen aiempaa tehokkaammin niiden omien etujen mukaisesti. Sekä Enfon konsultointi- että IT-palveluliiketoiminnoissa on merkittävää asiantuntemusta ja potentiaalia, ja näemme mahdollisuuksia niiden omistaja-arvon kehittämiselle”, Enfo Oyj:n enemmistöomistajan Osuuskunta KPY:n (”KPY”) toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen kertoo. ”Haemme omistajastrategiamme mukaisesti kummallekin yhtiölle omistuksellisia ja liiketoiminnallisia kumppanuuksia näiden kannattavan kasvun vahvistamiseksi”, Lehikoinen jatkaa.

Enfo Oyj:n hallituksen kokonaisarvioinnin perusteella uusi yhtiörakenne on toimivin ratkaisu Enfon kahden liiketoiminnon eriyttämiseen. Kun otetaan huomioon globaalien rahoitusmarkkinoiden tämänhetkinen tilanne ja Enfon rahoitusasema, uusi yhtiörakenne tarjoaa jakautumisen sijaan Enfolle taloudellisesti turvatumman organisaatiorakenteen.

Uudella yhtiörakenteella ei ole välitöntä vaikutusta Enfon IT-palvelu- ja konsultointiliiketoimintojen asiakkaisiin eikä niiden tarjoamiin palveluihin. Liiketoiminnot palvelevat nykyisiä ja tulevia asiakkaitaan jatkossakin tiiviissä yhteistyössä. Enfo Oyj:n nykyiset työntekijät, tukitoiminnot mukaan lukien, jaetaan kahden liiketoiminnon kesken alkuperäisen jakautumissuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöt
Mikko Valorinta
toimitusjohtaja

Yhteystiedot medialle

Stina Thor, viestintäpäällikkö
Puh: +46 70 214 3324
Sähköposti: stina.thor@enfogroup.com

Jaa