Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfon nimitysvaliokunta esittää hallituksen kokoonpanon muutosta

Osuuskunta KPY:n (”KPY”) hallitus on pyytänyt tytäryhtiönsä Enfo Oyj:n hallitusta (”Enfo”) kutsumaan mahdollisimman pian koolle ylimääräisen yhtiökokouksen Enfon hallituksen kokoonpanon muuttamiseksi. Enfon hallituksen nykyinen puheenjohtaja Kaisa Olkkonen on pyytänyt eroa sekä Enfon että KPY:n hallituksista.

Enfon nimitysvaliokunta esittää, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Tarja Tikkanen, joka toimii myös Enfon enemmistöomistajan KPY:n hallituksen puheenjohtajana, sekä Pekka Loikkanen ja Juha Yrjänheikki, jotka toimivat myös KPY:n hallituksen jäseninä. Nimitysvaliokunta suosittelee lisäksi, että Enfon hallitus valitsisi uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Tarja Tikkasen. KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen tulisi jatkamaan Enfon hallituksen tarkkailijajäsenenä. Enfon hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi päättyisi ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jolloin päättyy myös Olkkosen kausi KPY:n hallituksessa.

Enfon ja KPY:n 29.11.2022 julkistamien tiedotteiden mukaisesti Enfo suunnittelee parhaillaan osittaisjakautumista, jonka tavoitteena on Enfon konsultointiliiketoiminnan eriyttäminen uuteen itsenäiseen osakeyhtiöön. KPY tukee jakautumissuunnitelmaa ja katsoo, että se loisi nykyistä paremmat edellytykset Enfon liiketoimintojen kannattavuuden selkeälle parantamiselle. KPY:n näkemyksen mukaan suunniteltu osittaisjakautuminen mahdollistaisi konsultointi- ja konesaliliiketoimintojen kehittämisen aiempaa tarkemmin niiden omien etujen mukaisesti.

”Jakautuminen olisi merkittävä asia paitsi Enfolle, myös KPY:lle, joka omistaa Enfosta noin 86 prosenttia. Mikäli jakautuminen toteutuu suunnitellusti, KPY suunnittelee omistajastrategiansa mukaisesti sekä liiketoiminnallisten että omistuksellisten kumppanuuksien etsimistä kummallekin jakautumisessa syntyvälle yhtiöille näiden kannattavan kasvun edistämiseksi. Tässä tilanteessa KPY haluaa ottaa enemmistöomistajana aiempaa laajempaa vastuuta Enfon liiketoiminnan kehittämisestä, vahvistaa omistajaohjaustaan ja tulla aiempaa vahvemmin mukaan Enfon hallitustyöhön. Haluamme myös huolehtia sekä Enfon kasvustrategian että KPY:n omistajastrategian toteuttamisen edellytyksistä”, taustoittaa KPY:n hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen.

Hän kiittää Enfon nykyistä hallitusta tehdystä työstä. ”Kaisa Olkkosen johtama hallitus on työskennellyt vaativana aikana. Enfoa ovat haastaneet esimerkiksi koronapandemia ja Enfon koko toimialaa koskeva osaajapula. Enfon hallitus on aktiivisesti hakenut ratkaisuja, joilla voidaan vastata toimintaympäristön muutoksiin ja tehnyt merkittävän työn Enfon strategian uudistamiseksi yhdessä yhtiön operatiivisen johdon kanssa”, Tikkanen kertoo.

Tikkanen painottaa, että hallituksen kokoonpanon muutoksella ei ole vaikutuksia Enfon henkilöstöön tai asiakkuuksien hoitoon: ”Hallituksen kokoonpanon muutoksen johdosta myöskään uutta strategiamuutosta ei ole tällä hetkellä suunnitteella. Nykyisen strategian toimeenpano ja Enfon operatiivinen työ jatkuvat suunnitellusti. Jakautumisen toteutuessa Enfo ja itsenäiseksi yhtiöksi muodostettava konsultointiliiketoiminta voivat toki tarkentaa omia itsenäisiä tavoitteitaan.”

Lue lisää jakautumissuunnitelmasta:

https://www.sttinfo.fi/tiedote/enfon-jakautuminen-suunnitteilla?publisherId=69818994&releaseId=69958709

https://www.enfo.fi/lehdist%C3%B6tiedotteet/2022/enfo-julkistaa-suunnitelman-jakautua-kahdeksi-itsenaiseksi-yhtioksi

Jaa