Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2024 päätökset

Enfo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.4.2024 Kuopiossa.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa makseta tilikaudelta 2023.

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen, KPY:n varatoimitusjohtaja Silja Huhtiniemi sekä KPY:n talousjohtaja Jenni Ahava. Lisäksi yhtiökokous suositti, että hallitus valitsee puheenjohtajakseen Anssi Lehikoisen. Kokouksessa todettiin myös, että hallituksen jäsenet kuuluvat Osuuskunta KPY:n toimivaan johtoon, eikä heille siten makseta palkkioita hallituksen jäsenyyden perusteella.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla 28.3.2024 päivätyssä yhtiökokouskutsussa mainituin ehdoin.

Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi muista 28.3.2024 päivätyssä yhtiökokouskutsussa mainituista asioista.

Jaa