Skip to main content
Uutinen

Enfo IT-palveluiden alkuvuosi kannattava

Sisältökappaleet

Enfo human tech 2022
Uutinen

Enfo IT-palveluiden alkuvuosi kannattava

Text

Enfo Oy:n pääomistaja KPY julkaisi puolivuosikatsauksen 14.9.2023. Enfon liiketulos oli katsauskaudella -2,3 (-1,0) miljoonaa euroa. Tästä data- ja analytiikkaliiketoimintaa tarjoavan Epicalin osuus oli -2,8 miljoonaa euroa ja IT-palveluliiketoiminnan osuus 0,5 miljoonaa euroa. Enfon liiketuloksen heikentyminen johtuu konsultointiliiketoiminnan kannattavuuden laskusta. Kannattavuutta on haastanut erityisesti asiantuntijavetoisen konsultointitoiminnan työvoimakustannusten nousu, mitä ei ole saatu täysimääräisesti hinnoiteltua sopimuksiin sekä kertaluonteisesti toteutettu ERP-järjestelmäuudistus. Koko Enfon kannattavuuteen ovat vaikuttaneet myös konsultointi- ja IT-palveluliiketoiminnan eriyttämiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset. IT-palveluliiketoiminta pysyi katsauskaudella kannattavana kustannusrasitteista huolimatta. Liiketoimintoja on tarkasteltu erillään nykyisessä raportointimuodossaan tilikauden 2023 alusta alkaen.

Vuoden 2023 odotetaan olevan haasteellinen Enfolle. Haasteet kohdistuvat erityisesti Enfon tytäryhtiö Epical Swedenin konsulttiliiketoimintaan Ruotsissa. Sen sijaan Enfon IT-palveluliiketoiminnan näkymät ovat vakaat ja toiminnan odotetaan olevan kannattavaa.

Enfo IT-palveluiden EVP, Nina Annila, toteaa IT-palveluiden toteuttaneen kuluneen vuoden aikana useampia uusien asiakkaiden IT-ulkoistusten vastaanottoprojekteja, joiden palvelulaskutukset alkavat asettua odotetuille sopimustasoille H2 aikana. Nykyasiakkaiden kanssa on jatkettu vahvaa yhteistyötä. Esimerkiksi toteutuneet loppukäyttäjien yhteydenottomäärät osoittavat, että IT-palveluiden olemassaolo ja toimivuus ovat merkittäviä asiakasyrityksille.

Liiketoiminnan kehittymisen osalta Enfo IT-palveluille erityisiä mahdollisuuksia tarjoavat edelleen kehittyvä pilveistyminen ja sen rinnalla toteutettavat hybridiratkaisut, joissa asiakas hyödyntää sekä julkista pilvipalvelua että Enfon konesalikapasiteettia. Myös tietoturvaratkaisut ja loppukäyttäjäkokemukseen liittyvät palvelut ovat asiakasyrityksille erittäin tärkeitä.  Epicalin osalta kasvumahdollisuudet liittyvät erityisesti asiakasyritysten datan hallinnan, hyödyntämisen ja suojaamisen ratkaisuihin.  

Jaa