Skip to main content
Uutinen

Enfo on ottanut käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan

Sisältökappaleet

Analytics laptop Enfo

Text

Enfo on ottanut käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan, joka on tehokas työkalu erilaisten väärinkäytösten ja rikkomusten ilmoittamiseen ja tutkintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi lahjonta tai korruptio, muu laiton toiminta tai Code of Conduct -ohjeidemme vastainen toiminta. Ratkaisu on ulkopuolisen kumppanin tarjoama ja salattu anonymiteetin varmistamiseksi.

Enfon ilmoituskanavan takana oleva ratkaisu ei rekisteröi tai tallenna mitään sellaista tietoa, josta väärinkäytösten paljastajan voisi tunnistaa IP-osoitteen tai muiden lähteiden kautta. Se toimii erillään Enfon omista IT-järjestelmistä.

Enfon vastuullisuusmissiona on olla vastuullisen digitaalisen kehitystyön ja liiketoiminnan ansiosta itsestään selvä valinta työnantajaksi ja palvelutoimittajaksi. Kaikkia työntekijöitä, alihankkijoita ja toimittajia koskevat Code of Conduct- ja Anti-Corruption Policy -toimintaohjeet pyrkivät varmistamaan, että kaikkien osapuolten toiminta on eettistä ja vastuullista sekä Enfon käytäntöjen ja arvojen mukaista.

Lisätietoa whistleblowing-ilmoituskanavasta löytyy Enfon verkkosivuilta.

Jaa