Skip to main content
Uutinen

Enfon asiakastyytyväisyys edelleen korkealla tasolla

Sisältökappaleet

Enfo's customers recommend Enfo

Text

Enfo toteutti toukokuussa asiakaskokemuskyselyn ja tuoreimpien tulosten perusteella asiakkaidemme suositteluhalukkuus on edelleen säilynyt korkealla tasolla: 96 % vastaajista ilmoitti olevansa valmis suosittelemaan Enfoa. Kysely toteutetaan kahdesti vuodessa, ja siihen vastasi 158 asiakasta Suomessa ja Ruotsissa. 

“Olemme todella iloisia kyselyn tuloksista ja asiakkaidemme antamasta palautteesta. Erityisen ilahduttavaa oli nähdä, että asiakastyytyväisyys on säilynyt korkealla tasolla pandemiasta huolimatta”, toteaa Enfon Suomen myyntijohtaja Sanna Mari Alppivuori.

Kyselyssä kartoitettiin ensimmäistä kertaa, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat Enfoon vastuullisena kumppanina, joka tukee asiakkaita kestävässä kehityksessä niin digitaalisesti ja yhteiskunnallisesti kuin ympäristön ja taloudenkin näkökulmasta. Enfo sai arvosanaksi 4.0 (asteikko 1-5). Avoimissa vastauksissa toistui myös useaan otteeseen, että vastaajat pitävät Enfoa luotettavana kumppanina. Arvosanaksi muodostui 4,3 asteikolla 1-5 vastaajien arvioidessa, tekevätkö enfolaiset, mitä lupaavat.

“Meille on erittäin tärkeää tukea asiakkaitamme kestävässä kehityksessä liittyen vastuulliseen digitaaliseen liiketoimintaan ja kehitykseen. Luottamus on keskeinen osa vastuullista kumppanuutta ja onkin erittäin hienoa nähdä, että asiakkaamme kokevat meidät luottamuksen arvoisena”, sanoo Robert Grafford, joka toimii Ruotsissa Enfon myyntijohtajana.

Kun vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat Enfoon kumppanina kokonaisuudessaan, vastausten keskiarvo oli 4,2 asteikolla 1-5. Asiakkaat mainitsevat Enfon vahvuuksina muun muassa asiakaskeskeisyyden, palveluasenteen, Enfon työntekijät, sitoutumisen ja monipuolisuuden. Vastaajat kertoivat myös arvostavansa hyvää, luotettavaa ja sujuvaa yhteistyötä Enfon kanssa. Tämä näkyi muun muassa kysymyksessä, jossa kartoitettiin, onko enfolaisten kanssa mukavaa tehdä töitä – vastausten keskiarvo oli 4,7 (asteikko 1-5).

“Olemme kiitollisia asiakkaiden osoittamasta luottamuksesta ja siitä, että he arvostavat pitkäaikaista yhteistyötä kanssamme. Olemme todella tyytyväisiä kyselyn tuloksiin ja jatkamme kehitystyötä edelleen voidaksemme ylittää asiakkaidemme odotukset. Haluan kiittää sitoutuneita ja erittäin ammattitaitoisia enfolaisia, joiden ansiosta asiakastyytyväisyytemme on näin korkealla tasolla”, Alppivuori päättää. 

 

Lisätietoja:
Sanna Mari Alppivuori, Senior Vice President, Sales Finland
Enfo
Puh. +358 50 444 6995
Email sannamari.alppivuori@enfo.fi

Robert Grafford, Senior Vice President, Sales Sweden
Enfo
Puh. +46 733 165 942
Email robert.grafford@enfo.se

Jaa