Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Enfo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.4.2022 Kuopiossa.

Varsinainen yhtiökokous päätti, ettei osinkoa makseta vuodelta 2021.

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kaisa Olkkonen, Mikko Laine, Jani Vahvanen ja Ari Virtanen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kaisa Olkkosen ja varapuheenjohtajaksi Ari Virtasen. Hallitus nimitti lisäksi Anssi Lehikoisen hallituksen tarkkailijajäseneksi.

Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi muista 17.3.2022 päivätyssä yhtiökokouskutsussa mainituista asioista.

Jaa