Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfon uusi tytäryhtiö Qivada kiihdyttää data-analytiikan kehitystä automaation avulla

Automaation avulla voidaan tehostaa datan hyödyntämistä liiketoiminnassa. Enfon Analytics Development Accelerator (ADA)-palvelu tähtää tähän: se nopeuttaa analytiikkaratkaisujen kehittämistä jopa 70 %. Enfo irrottaa ADAn nyt erilliseen tytäryhtiöön ja tuo palvelun kaikkien saataville.

Liiketoimintaprosessien sivutuotteena syntyy dataa, jota voidaan hyödyntää monin tavoin. Tämä edellyttää datan jatkokäsittelyä, kuten luokittelua, yhdistelyä ja jalostamista uuteen muotoon. Suuri osa ratkaisun rakentamiseen tarvittavasta kehitystyöstä voidaan automatisoida, jolloin data saadaan nopeammin hyötykäyttöön. Samalla datan käsittely helpottuu ja työmäärä sekä inhimilliset virheet vähenevät. Myös datan jäljitettävyys paranee.

Enfon ADA-palvelu tarjoaa yrityksille ja organisaatioille ratkaisun data-analytiikan automatisointiin. Kyseessä on SaaS-pilvipalvelu, joka toimii Azuren data-alustalla. ADA kytkeytyy Azure-analytiikkaratkaisuihin, joita ovat esimerkiksi Azure Purview, Azure Data Lake ja Azure Databricks. ADA:n tuottama sovellus on suoraan hyödynnettävissä Azuren analytiikkaratkaisujen päällä, joten käyttäjille ei synny lukitusta toimittajaan.

Enfo siirtää ADAn uuteen tytäryhtiöön, jonka toimitusjohtajana aloittaa oman työnsä ohella Enfon EVP, Data & Analytics Finland Sami Kähkönen. ADA-palvelusta vastaa Tero Tiensuu.

”Yhtiön nimeksi on valittu Qivada. Nimi on johdettu sanaparista kiva ADA. Nimi kuvastaa automaation mahdollistamaa työn helppoutta ja mielekkyyttä”, Kähkönen kertoo. ”ADAn irrottaminen erilliseen tytäryhtiöön tuo palvelun entistä laajemmin käyttöön. ADA tarjoaa kumppaneillemme ja asiakkaillemme pikatien Azuren data-alustan käyttöönottoon ja hallintaan. Jatkossa kaikki palveluntarjoajat voivat hyödyntää ADAa, mikä tehostaa teknologian leviämistä.”

ADA on ollut jo jonkin aikaa saatavilla Azuren markkinapaikalla, ja palvelulla on jo useita asiakkaita sekä Suomessa että Ruotsissa. Esimerkiksi sähköiseen laskutukseen erikoistunut Basware Oyj on hyödyntänyt sitä parantaakseen raportointia asiakkaille. ”ADA nopeutti kehitystyötä merkittävästi, ja siirtymä datan mallinnuksesta testaamiseen ja tuloksiin tapahtui suoraviivaisesti. Palvelua on helppo suositella”, sanoo Business Solutions Director Marko Lähde Baswarelta.

ADA-palvelu perustuu Enfon vahvaan osaamiseen data-analytiikasta ja Azuren analytiikkaratkaisuista. Osoituksena tästä osaamisesta Microsoft myönsi toukokuussa 2021 Enfolle Analytics on Microsoft Azure Advanced Specialization -tunnustuksen, jonka oli tätä ennen saanut vain 9 yritystä maailmassa.
 

Lisätiedot:

Sami Kähkönen, EVP, Data & Analytics, Enfo Oyj, 040 547 6478, sami.kahkonen@enfogroup.com

Tero Tiensuu, Partner, Product Development, Qivada Oy, 045 121 9803, tero.tiensuu@qivada.com

https://www.qivada.com

Jaa