Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfon hallitus uudistui

Enfo Oyj:n (”Enfo”) ylimääräinen yhtiökokous on valinnut Enfolle uuden hallituksen. Hallituksen jäseniksi valittiin Tarja Tikkanen, Pekka Loikkanen ja Juha Yrjänheikki, jotka kaikki toimivat myös KPY:n hallituksessa. Lisäksi KPY:n toimitusjohtaja Anssi Lehikoinen jatkaa hallituksen tarkkailijajäsenenä. Hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Tarja Tikkasen.

Kauppaneuvos, varatuomari Tarja Tikkanen on muun muassa KPY:n ja KPY Novapolis Oy:n hallituksien puheenjohtaja sekä Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsen. Hän on hallitustyön sekä omistaja-hallitus-johto -ketjun kehittämiseen erikoistuneen Boardmanin partneri ja Boardman alumnihallituksen puheenjohtaja. Tikkanen on monipuolisella urallaan toiminut muun muassa pankki- ja rahoitusalalla johtotehtävissä kotimaassa sekä ulkomailla.

Kauppatieteiden maisteri Pekka Loikkanen on muun muassa KPY:n hallituksen varapuheenjohtaja sekä OP Osuuskunnan, Voimatel Oy:n ja BLC Turvan hallituksien jäsen. Hänellä on aiemmalta uraltaan pitkä tausta PricewaterhouseCoopers Oy:n KHT-tilintarkastajana, osakkaana ja hallituksen puheenjohtajana.

Filosofian tohtori Juha Yrjänheikillä on vankka kansainvälisen liiketoiminnan kokemus. Hän on kansainvälisen lääkealan yhtiön Aurealis Therapeutics AG:n toimitusjohtaja ja perustaja, biotech toimialan sarjayrittäjä ja sijoittaja. Aiemmalla urallaan Yrjänheikki on toiminut muun muassa Charlers River Finland Oy:n ja Cerebricon Oy:n toimitusjohtajana sekä Itä-Suomen yliopiston työelämäprofessorina. Hän toimii KPY:n ja KPY Novapolis Oy:n hallituksien jäsenenä.

Enfon ja KPY:n 29.11.2022 julkistamien tiedotteiden mukaisesti Enfo suunnittelee parhaillaan osittaisjakautumista, jonka tavoitteena on Enfon konsultointiliiketoiminnan eriyttäminen uuteen itsenäiseen osakeyhtiöön. KPY tukee suunnitelmaa jakautumisesta ja katsoo, että se loisi nykyistä paremmat edellytykset Enfon liiketoimintojen kannattavuuden selkeälle parantamiselle. KPY:n näkemyksen mukaan suunniteltu osittaisjakautuminen mahdollistaisi konsultointi- ja konesaliliiketoimintojen kehittämisen aiempaa tarkemmin niiden omien etujen mukaisesti.

”Kuten olemme aiemminkin todenneet, jakautuminen olisi merkittävä asia paitsi Enfolle, myös KPY:lle, joka omistaa Enfosta noin 86 prosenttia. Tässä tilanteessa KPY on halunnut ottaa enemmistöomistajana aiempaa laajempaa vastuuta Enfon liiketoiminnan kehittämisestä, vahvistaa omistajaohjaustaan ja tulla aiempaa vahvemmin mukaan Enfon hallitustyöhön. Meille on tärkeää huolehtia sekä Enfon kasvustrategian että KPY:n omistajastrategian toteuttamisen edellytyksistä”, Tikkanen taustoittaa.

Tikkanen toteaa, että uusi hallitus tulee jatkamaan Enfon nykyisen strategian toimeenpanoa tiiviissä yhteistyössä yhtiön operatiivisen johdon kanssa eikä hallituksen uudistumisella ole vaikutuksia yhtiön henkilöstöön tai asiakkuuksiin. ”Enfon operatiivinen työ jatkuu suunnitellusti. Jakautumisen toteutuessa Enfo ja itsenäiseksi yhtiöksi muodostettava konsultointiliiketoiminta voivat toki tarkentaa omia itsenäisiä tavoitteitaan”, Tikkanen päättää.

Lue lisää:

Jaa