Skip to main content
Lehdistötiedote

Enfo IT-palveluiden vuosi 2023 kannattava

Enfo Oy:n pääomistaja KPY julkaisi tilinpäätöstiedotteen 9.4.2024. Enfo-konsernin tilikauden liikevaihto oli 98,7 (98,7) miljoonaa euroa ja liiketulos oli -1,2 (-7,0) miljoonaa euroa. Enfo-konsernin tilikauden liiketulos ilman yritysjärjestelyihin liittyviä myyntivoittoja/-tappioita sekä omaisuuden kertaluonteisia arvonalennuksia oli -2,7 (-5,2) miljoonaa euroa. Tästä Epicalin eli konsultointiliiketoiminnan osuus oli -4,7 miljoonaa euroa ja IT-palveluliiketoiminnan osuus 2,4 miljoonaa euroa. Loppuosa liiketuloksesta eli noin -0,5 miljoonaa euroa on koko konsernia koskevaa kulua, jota ei ole kohdistettu liiketoiminnoille. Liiketoimintoja on seurattu erillään nykyisessä muodossaan tilikauden 2023 alusta alkaen. Tästä syystä vertailukelpoisia tietoja ei voida julkaista.

IT-palveluliiketoiminta pysyi tilikaudella kannattavana. Enfo-konsernin kannattavuuden haasteet johtuvat konsultointiliiketoiminnasta. Lisäksi Enfo-konsernin kannattavuuteen ovat vaikuttaneet konsultointi- ja IT-palveluliiketoiminnan eriyttämiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset.

Enfo IT-palveluiden EVP, Nina Annila, kertaa IT-palveluiden toteuttaneen menneen vuoden aikana useampia uusien asiakkaiden IT-ulkoistusten vastaanottoprojekteja, joiden palvelulaskutusten käynnistyminen keskittyi vuoden 2023 loppupuoliskolle. Yhteistyö nykyasiakkaiden kanssa on tiivistä, ja vuoden aikana saavutettiin myös useita jatkosopimuksia. Enfo kasvatti asiantuntijahenkilöstön vahvuutta vuoden aikana vastatakseen kasvaneisiin palvelu- ja työvolyymeihin, ja asiakaskokemuksen mittarit osoittivat, että asiakastyytyväisyys säilyi vahvana.

Enfon IT-palveluiden kehitys- ja kasvumahdollisuudet liittyvät peruspalveluiden kustannustehokkaaseen kehittämiseen ja kasvuun asiakkaiden rinnalla sekä asiakkaiden IT-ympäristöjen kehittämiseen. Esimerkiksi pilvisiirtymä, palvelinalustojen hallittu keskittäminen ja tietoturva ovat edelleen ajankohtaisia. Lisäksi asiakasyritysten työntekijöille tuotetut loppukäyttäjäpalvelut nähdään olennaisena osana toimivaa IT-työympäristöä ja nykyaikaista onnistunutta työntekijäkokemusta.

Jaa