Skip to main content
Uutiset

Enfon asiakasyrityksistä 9/10 suosittelisi Enfoa

Sisältökappaleet

CES 2023 H2 picture customer experience

Text

Joulukuussa 2023 valmistuneen asiakaskyselyn mukaan 9/10 vastanneista yrityksistä on valmiita suosittelemaan Enfoa. Enfo seuraa asiakastyytyväisyyttä aktiivisesti ja kehittää toimintaansa vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Enfon 60. toimintavuosi alkaa mainioissa tunnelmissa: Enfon asiakaskysely osoitti asiakastyytyväisyyden tason pysyvän tutulla korkealla tasolla. Enfon valinneet yritykset kokevat olevansa oikean kumppanin kanssa. Yksittäisistä vastaajista jopa 84 % on valmis suosittelemaan Enfoa, joka tuottaa heille IT-palveluita. Jatkuvan palveluntuotannon äärellä vaativana mittarina pidettävä kokonaistyytyväisyys Enfoon yhteistyökumppanina sai arvosanaksi 3,93 (asteikko 1–5).

Enfon asiakkaat arvostavat Enfon asiantuntemusta, joustavuutta sekä luotettavuutta. Erityistä kiitosta asiakkaat antoivat tällä kertaa sujuvasta yhteistyöstä, henkilöstön ystävällisyydestä ja palvelukeskeisestä asenteesta.

Tulosdata on osoittanut jo useamman kyselykierroksen aikana, että pitkäjänteinen kumppanuus lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä: kun yhteistyö vakiintuu, myös asiakaskokemus paranee entisestään. Uusien asiakkaiden kanssa toteutettavat projektiluontoiset transitiot pitävät Enfon notkeana ja tarjoavat oppimishaasteita, jotka kehittävät Enfon toimintaa. Pidemmät kumppanuudet taas haastavat jatkuvaan kehitykseen ja prosessien optimointiin. Enfon pisin asiakassuhde on kestänyt jo huikeat 60 vuotta eli läpi Enfon historian.

”Olen erittäin iloinen hyvästä tuloksesta. Tästä on hienoa aloittaa Enfon juhlavuosi. Asiakaspalaute on meille erittäin arvokasta, ja haluan kiittää jokaista vastaajaa. Tulokset kertovat meille, että olemme onnistuneet päätehtävässämme toteuttaa asiakkaillemme haluttuja tuloksia, ja että kanssamme on mukavaa tehdä töitä. Tämä luottamus lunastetaan päivittäin, ja sen eteen teemme todella mielellämme töitä asiakkaidemme kanssa", sanoo Enfon asiakkuuksista, viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava SVP, Sanna Mari Alppivuori.

Vuoden 2023 kesäkuussa tapahtuneen Enfon ja Epicalin jakautumisen vuoksi asiakaskysely toteutettiin vuoden aikana yhden kerran aiemman kahden kerran sijaan. Enfon asiakaskyselyn vastaajissa oli edustettuina monia kymmeniä suomalaisia asiakasyrityksiä ja yksittäisiä vastauksia oli yhteensä 98. Tuloksia hyödynnetään kehittämisessä sekä asiakastasolla että koko asiakaskunnan näkemys huomioiden. 

Jaa