Skip to main content
Lehdistötiedote

Yhtiökokouskutsun 28.3.2024 täydennys

Enfo Oy julkaisi 28.3.2024 kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.4.2024. Yhtiö täydentää kokouskutsun kohtaa 9 seuraavasti:

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Tilintarkastetun tilinpäätöksen 31.12.2023 mukaan yhtiön jakokelpoiset varat ovat 10 111 010,75 euroa, tilikauden tappio -4 881 818,05 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.049.247,77 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei osinkoa makseta tilikaudelta 2023.

Jaa