Skip to main content

Image

Analytics laptop Enfo
Palvelumme

Tietoturva

First section media

Master_data_management_consultant_enfo

Tietoturvapalvelut

Service area icon

security icon

First section text

Tietoturvan merkitys kaikessa liiketoiminnassa on lisääntynyt vuosi vuodelta. Enfolla tietoturva on kiinteä osa kaikkea toimintaamme ja palvelutuotantoamme. Olemme kokonaisvaltainen kumppani asiakkaillemme myös tietoturvan osalta ja pistemäisten ratkaisuiden sijaan näemme tietoturvan toteuttamisen kerroksellisena kokonaisratkaisuna, jossa yhdistyvät sekä hallinnolliset että tekniset toimenpiteet, palvelut ja prosessit.

Ennakoimalla riskit varmistamme tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden koko sen elinkaaren aikana. Olemme sitoutuneet toteuttamaan tietoturvallisuutta proaktiivisesti ja olemme valmistautuneet poikkeamiin ja niiden nopeaan käsittelyyn.

Hyödynnämme keskitettyä tietoturvallisuuden hallintamallia, jota tuetaan useilla teknisillä ratkaisuilla varmistaaksemme tiedon turvallisuuden kaikissa kerroksissa. Käsittelemme aina asiakkaidemme ja kumppaneidemme tietoa luottamuksella ja varmistamme sen eheyden ja saatavuuden. ISO27001- ja Katakri 2020 -sertifikaatit toimivat todisteina siitä, että Enfo täyttää vaativatkin tietoturvavaatimukset. Varmistaaksemme vaatimuksenmukaisuuden auditoimme myös kumppaneitamme säännöllisesti. 
 

 

Tietoturvakonsultointi

Me Enfolla näemme hallinnollisen tietoturvan yhdeksi tietoturvan tärkeimmistä osa-alueista. Ilman selkää näkemystä organisaation tietoturvan maturiteetista on tietoturvaa vaikea kehittää kokonaisvaltaisesti siten, että se vastaa nykyajan vaatimuksiin. Tietoturvan tulisi olla osa yrityksen kulttuuria, mikä vaatii täyttä sitoutumista ja tukea yhtiön johdolta. 

Konsultointipalvelumme kattavat muun muassa seuraavia osa-alueita:

Tietoturvan arviointi

• Security Awareness -ohjelmat

• Phishing-simulaatiot

• Tietoturvallisuuden maturiteetin arviointi ja kehittäminen

Tietoturvan kehittäminen

• Tietoturvallisuuden johtamisjärjestelmät ja politiikat

• Tietosuojakonsultointi

• Riskienhallinta

• Jatkuvuudenhallinta

Uhkien havainnointi

SOC-palvelumme tarjoaa kattavaa ja tehokasta turvaa tietoturvauhkia vastaan. 24/7-operoivan tietoturvan toimintakeskuksen (”Security Operations Center”, ”SOC”) tekniset toteutukset pohjautuvat Microsoftin kehittyneisiin pilvipohjaisiin ratkaisuihin. Palvelumme tarjoaa sekä paikallisten että pilvipohjaisten järjestelmien ja identiteettien valvontaa ja uhkiin reagointia. Palveluun kuuluu uhkien reaaliaikainen valvonta aina 24/7 asti, uhkiin reagointi ja mitigointi, palvelun jatkuva parantaminen ja raportointi. 

Haavoittuvuuksien hallinnan avulla pienennämme tietoturvaloukkauksen todennäköisyyttä ja vaikutuksia. Palvelu auttaa määrittelemään havaittujen haavoittuvuuksien vaikutuksia organisaation infrastruktuurissa. Palvelu tuottaa ajantasaista tietoa organisaation tietoturvatilanteesta ja tilannetiedot raportoidaan asiakkaalle Enfon tietoturva-asiantuntijan toimesta.

Jatkuvat palvelut

Enfon koko palvelutuotanto on ISO27001 -sertifioitua ja konesalimme ovat Katakri 2020-sertifioidut. Tämä lisäksi turvaamme asiakkaidemme toimintaa useilla eri palveluilla.

Identiteetti ja pääsynhallinta -ratkaisuilla mahdollistetaan turvallinen ja tehokas identiteetin hallinta organisaatioiden kaikissa tasoissa. Omassa palvelutuotannossamme olemme implementoineet roolipohjaisen pääsynhallinnan (RBAC) ja asiantuntijamme tunnistautuvat hallintajärjestelmiin aina käyttäen monivaiheista tunnistautumista (MFA). Samoja ratkaisuja tarjoamme myös Asiakkaillemme. Ratkaisumme mahdollistavat myös laajennettujen käyttöoikeuksien käytön rajaamista vain tiettyyn hetkeen (JIT).

Verkon osalta tarjoamme laajasti tietoturvapalveluita, kuten palomuuri-, VPN-, DNS- ja DDoS-suojausratkaisut. 

Päätelaitteiden tietoturvan peruspilarina toimii ajantasainen ja aktiivinen tietoturvapäivitysten hallinta sekä haittaohjelmien torjunta. Tämän lisäksi palveluidemme piirissä oleviin työasemiin tehdään säännölliset käyttöjärjestelmien versiopäivitykset.

Palvelinten tietoturvan pohjana toimivat samat palvelukomponentit kuin päätelaitteissa. Tämän lisäksi pystymme parantamaan palvelinten tietoturvaa useilla eri lisäpalveluilla ja toimenpiteillä, kuten kovennukset, kryptaukset, haittaohjelmien havainnointipalvelu, mikrosegmentointi ja lokienhallinta.

Varmistusratkaisumme kattavat paikkariippumattomasti konesaleissa, pilvessä ja pilvipalveluissa sijaitsevan datan. Kehittyneiden varmistusratkaisujemme avulla pystymme havaitsemaan datassa tapahtuvat anomaliteetit ja reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti näihin poikkeamiin.

Content sections

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilöt

Picture

Sanna Mari Alppivuori standing portrait

Yhteyshenkilö

Sanna Mari Alppivuori

Alue

Marketing & Communication
Media

Puhelin

+358 50 444 6995

Picture

Juha Kukka standing portrait

Yhteyshenkilö

Juha Kukka

Alue

Sales Finland

Sähköposti

Puhelin

+358 40 571 9072