Skip to main content
Sustainable digital solutions Enfo
Kestävä kehitys

Vastuullisuus

Content sections

Modern workplace Enfo

Text

Enfon vastuullisuusmissiona on olla vastuullisen digitaalisen kehittämisen ja liiketoiminnan johdosta ensisijainen vaihtoehto sekä työnantajana että toimittajana. Enfolaisille vastuullisuus tarkoittaa voimaannuttamista, jatkuvaa kehitystä ja työpaikkaa, jota rakastaa. Asiakkaillemme vastuullisuus merkitsee kestävien ja vastuullisten liiketoimintakriittisten ratkaisujen mahdollistamista monialustaisessa ympäristössä.

Toiminnan kestävyys merkitsee meille kestävän arvon luomista ja varmistamista paitsi omassa toiminnassamme, myös siinä työssä jota teemme asiakkaidemme liiketoiminnan sujuvuuden varmistamiseksi. Tämä edellyttää ympäristöön liittyvien, yhteiskunnallisten ja taloudellisten mahdollisuuksien sekä riskien huomioimista Enfon strategiassa ja toiminnassa.

Enfon vastuullisuusmissiona on olla vastuullisen digitaalisen kehittämisen ja liiketoiminnan johdosta ensimmäinen vaihtoehto sekä työnantajana että toimittajana.

Author

Enfo
UN Sustainable Development Goals

Text

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman (Agenda2030) päämäärä on lisätä ihmisten ja koko maailman hyvinvointia. Ohjelman mukaiset kestävän kehityksen tavoitteet on hyväksytty YK:n huippukokouksessa.

Enfo pyrkii tukemaan toiminnallaan kaikkia kestävän kehityksen tavoitteita. Keskitymme erityisesti niihin tavoitteisiin, jotka ovat olennaisimpia liiketoimintamme näkökulmasta, sillä näin pystymme tukemaan tavoitteiden toteutumista parhaiten. Tämä tarkoittaa sitä, että keskitymme Enfossa erityisesti seuraaviin asioihin:

• (4) hyvä koulutus

• (5) sukupuolten tasa-arvo

• (8) ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

• (9) kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

• (12) vastuullista kuluttamista

• (13) ilmastotekoja

Enfon yritysvastuustrategia

Olemme tietoisia päivittäisen toimintamme yhteiskunnallisen, taloudellisen ja ympäristöön liittyvän vastuullisuuden merkityksestä. Tämä näkyy arvoissamme, toimintaohjeissamme ja toimintatavoissamme.

Enfo's CR approach
Analytics laptop Enfo
Liiketoiminnan etiikka ja rehellisyys

Text

Whistleblower-ilmoitukset

Enfossa elämme arvojemme ja Code of Conduct -ohjeistomme mukaisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan eettisyyden ja vastuullisuuden periaatteita kaikessa toiminnassamme ja vaalimme kaikkien niiden osapuolten turvallisuutta ja kunnioitusta, joihin liiketoimintamme vaikuttaa. 

Enfon ilmoituskanavan kautta voi tehdä ilmoituksen, kun herää minkäänlaisia epäilyksiä väärinkäytöksistä tai rikkomuksista, kuten lahjonnasta tai korruptiosta, muusta laittomasta toiminnasta tai Code of Conduct -ohjeidemme vastaisesta epäeettisestä toiminnasta. Kanava on ulkopuolisen kumppanin tarjoama ja salattu anonymiteetin varmistamiseksi.

Vuosikertomus 2021

Text

Lue lisää Enfon vastuullisuusraportoinnista vuosikertomuksestamme.

Ympäristöpolitiikka

Text

Olemme sitoutuneet toteuttamaan, ylläpitämään ja kehittämään ympäristöjärjestelmäämme. Pääosa Enfon ympäristövaikutuksista syntyy sen konesaleista, muista toimitiloista ja matkustamisesta.

Code of Conduct

Text

IT-alan toimijalle luottamus on erityisen tärkeää. Mahdollistamme asiakkaidemme datavetoisen liiketoimintamuutoksen ja työskentelemme älykäämmän Pohjolan puolesta. Menestyksemme riippuu asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamuksesta, ja jokaisella enfolaisella on tärkeä rooli tämän luottamuksen rakentamisessa ja ylläpitämisessä.

Anti-Corruption Policy

Text

Enfon korruption vastainen politiikka tarjoaa lisäohjeistusta korruption ehkäisyä ja tunnistamista varten.