Skip to main content

Kuva

It services Enfo
Blogi

Miten onnistua laajassa pilvimigraatiossa?

Sisältökappaleet

Text

Julkisten pilvipalveluiden käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti. Kun liiketoimintakriittiset järjestelmät ja data on siirretty pilveen, edessä on väistämättä koko IT-infrastruktuurin migraatio. Kuinka tämä onnistuu?

Laajamittainen pilvimigraatio on sinällään teknisesti helppo toimenpide. Työkuormia siirretään kumppanin konesalista julkisiin pilvipalveluihin, esimerkiksi Microsoft Azureen, Amazon Web Services -palveluun tai Google Cloud Platformiin.

Projekti vaatii kuitenkin paljon esityötä, päätöksiä ja kommunikointia eri sidosryhmien välillä – hyvin toteutetussa projektissa tekninen osuus on itse asiassa vain pieni osa kokonaisuutta. Kuten vanha kansa sanoo: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.

Kaikki alkaa tahtotilasta

Migraatio käynnistyy tahtotilasta – halusta tehdä muutos. Muutoksen ajurina voi olla esimerkiksi kustannustehokkuuden parantaminen, nykyisen ympäristön ongelmat tai kilpailutilanteen aiheuttama tarve. Mikä syy onkaan, tahtotilan rinnalle on määriteltävä tavoite, joka kertoo millä perusteella projekti katsotaan onnistuneeksi.

Kun tavoite on määritelty, sille on hyvä saada hyväksyntä. Tämä ei tarkoita vain toimitusjohtajan leimaa, vaan myös tärkeimpien sisäisten sidosryhmien osallistuttamista yhteiseen hankkeeseen. Mukana on oltava sekä liiketoiminnan edustajat että muut hankkeen onnistumisen kannalta oleelliset henkilöt.

Ydinryhmä vastaamaan valinnoista

Hankkeelle tulee myös luoda ydinryhmä, joka tekee valinnat esimerkiksi käytettävän pilvialustan ja kumppanin tai kumppaneiden suhteen. Yrityksen johdon on annettava tälle ryhmälle vastuuta, velvollisuutta ja mahdollisuus itsenäisiin valintoihin.

Myös kumppani on hyvä ottaa mukaan jo varhain – hyvä kumppani voi auttaa koko matkan ajan aina tavoitteiden kirkastamisesta projektin loppuun saakka. Kumppaneita voi olla myös useita, ja painotus niiden kesken vaihtua hankkeen eri vaiheiden välillä. Tällöin on tärkeää saada kumppanit toimimaan hyvin yhteen toistensa kanssa, jotta vältetään ylimääräistä hallinnollista työtä.

Esikartoituksen jälkeen kääritään hihat

Kun lähtökohdat ovat kunnossa, alkaa esikartoitus. Tässä vaiheessa tehdään keskeiset päätökset esimerkiksi pilvialustoista, migraatiostrategioista ja hanketta ohjaavista periaatteista. Esikartoitusvaiheessa määritellään myös projektin aikataulut ja budjetti.

Loppu on raakaa työtä, josta vastaa hankkeelle nimetty projektiorganisaatio. Projektia viedään eteenpäin suunnitelman mukaan, mutta matkan varrella tulee varmasti vastaan yllätyksiä. Paras lopputulos syntyykin oppivassa projektissa, jossa virheet hyväksytään ja niistä otetaan opiksi.

Käytännön opas pilvimigraation tueksi

Enfolla on kokemusta laajoista pilvimigraatiohankkeista, joissa siirretään satoja palvelimia ja tietokantoja julkisiin pilvipalveluihin. Caverionin laaja pilvimigraatio on erinomainen esimerkki projektista, joka vei yhtiön moderniin IT-ympäristöön. Nämä projektit ovat opettaneet meille hyvistä käytännöistä, onnistumisista ja tietenkin myös vastoinkäymisistä.

Kokosimme projektien opit oppaaksi, joka auttaa pilvimigraation suunnittelussa ja toteutuksessa. Jos asia on organisaatiossasi ajankohtainen, lataa opas.

Jaa