Skip to main content

Kuva

Cloud services laptop Enfo
Artikkeli

Tietohallintojohtaja: Näin lunastat paikkasi liiketoimintojen luottokumppanina pilvessä

Sisältökappaleet

Text

Julkisen pilven palveluihin siirrytään organisaatioissa kiihtyvällä vauhdilla, ensisijaisesti liiketoiminnan johdolla. Tämä on hämärtänyt tietohallinnon roolia, mutta liiketoimintakriittisten järjestelmien siirtyessä pilveen tietohallinnon kokemus ja osaaminen nousevat taas arvoonsa.

Yritysten IT-ratkaisut ovat perinteisesti olleet vahvasti keskitettyjä. Julkisen pilven palvelut ovat muuttaneet pelikenttää, sillä yritykset ovat ryhtyneet kehittämään uusia pilvipohjaisia palveluita ja ratkaisuja puhtaasti liiketoiminnan johdolla.

”Uusien pilvipohjaisten palveluiden myötä liiketoiminnoilla on ollut mahdollisuus ottaa ratkaisuja käyttöön itsenäisesti jopa ilman syvällistä IT-osaamista. Tämä on osaltaan aiheuttanut tilanteita, joissa tietohallinnot ja liiketoiminnan sisälle syntyneet kehitystiimit ovat napit vastakkain”, kuvailee ratkaisukonsultti Jani Rusanen Enfosta tilannetta.

Julkisiin pilvipalveluihin luodut järjestelmät ovat ajan saatossa muuttuneet liiketoiminnan kannalta kriittisiksi. Tämä asettaa entistä tiukempia vaatimuksia niiden tietoturvalle ja jatkuvuudelle – ja herättää jälleen tarvetta tietohallinnon kokemukselle. Kuinka tietohallintojohtajan tulisi suhtautua, kun IT tempaistaan mukaan liiketoiminnoissa kehitettyjen pilvipalveluiden hallintaan?

Image

Jani Rusanen, Enfo

Keskitetty kontrolli muun muassa parantaa tietoturvaa ja tiedon luottamuksellisuutta, tukee palveluiden jatkuvuutta sekä tarjoaa näkyvyyttä kustannuksiin ja helpottaa niiden raportointia.

Author

Jani Rusanen

Author's title

Ratkaisukonsultti, Enfo

Text

Vapautta keskitetyn kontrollin rinnalle

Siirtymä julkisen pilven palveluihin perustuviin järjestelmiin edellyttää ajatusmallin muutosta. Keskitetyllä kontrollilla on edelleen paikkansa, mutta samalla kehitystiimeille, liiketoiminnoille ja partneriekosysteemeille vaaditaan enemmän vapauksia, jotta tuloksia saadaan nopeammin.

Keskitetty kontrolli tuo pilvipalveluihin samoja hyötyjä kuin perinteisiin järjestelmiin. ”Se muun muassa parantaa tietoturvaa ja tiedon luottamuksellisuutta, tukee palveluiden jatkuvuutta sekä tarjoaa näkyvyyttä kustannuksiin ja helpottaa niiden raportointia”, Rusanen listaa. ”Tietohallinnon roolina on myös arkkitehtuuriin ja infrastruktuuriin liittyvä tuki, prosessien automatisointi sekä sopimukset pilvitoimittajien kanssa.”

Hyödyt esiin arvolupauksissa

Tietohallinnon on annettava selkeät arvolupaukset ja täytettävä ne lunastaakseen paikkansa liiketoimintojen rinnalla ja tukena. Liiketoimintojen näkökulmasta tietohallinto helpottaa uusien pilvipohjaisten ratkaisujen ja palveluiden kehittämistä sekä turvaa niiden jatkuvuutta. Tietohallinto selkeyttää ratkaisujen luomista ja tarjoaa liiketoiminnoille kustannusnäkyvyyttä ja -optimointia, valmiita toimintamalleja sekä tukea ja sparrausta julkisen pilven palveluissa.

”Liiketoimintojen tulisi nähdä tietohallinto luottokumppanina julkisen pilven palveluiden kehittämisessä. Yhtä tärkeää on, että tietohallintojohtajat itse ymmärtävät oman paikkansa ja arvonsa jatkuvuuden varmistajina ja liiketoimintojen tärkeinä neuvonantajina”, Rusanen korostaa.

Viisi vinkkiä tietohallinnolle

  1. Luo pelisäännöt pilvipalveluiden käyttöön
  2. Kasvata organisaation kompetensseja ja tee kumppanivalinnat huolella
  3. Kartoita nykytila ja anna arvolupaukset, joilla otat roolisi haltuun
  4. Jalosta pelisäännöt kontrolleiksi ja automatisoiduiksi operaatioiksi
  5. Lunasta arvolupauksesi – luo jatkuvan parantamisen toimintamalli liiketoimintoja kuunnellen, avoimesti ja luottamuksellisuutta kasvattaen

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Tivissä 26.7.2021.

Jaa