Skip to main content

Image

Enfo
Palvelumme

RPA, Robotic process automation

Content sections

industry

Text

RPA – ympärivuorokautinen digitaalinen avustaja

RPA toimii kuin henkilökohtainen digitaalinen avustaja, joka huolehtii manuaalisesta työstä sillä välin, kun te keskitytte arvoa luoviin ja asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin. Valtaosa manuaalisista prosesseista, kuten tietojen siirtäminen järjestelmästä, laskentataulukosta tai raportointityökalusta toiseen, voidaan automatisoida.

Järjestelmä jäljittelee älykkäästi ihmisen käyttäytymistä kuvantunnistuksen, koneoppimisen ja muiden alan huipputeknologioiden avulla. Parhaimmillaan viisi ihmistä pystyy automaation avulla tekemään työn, johon olisi aiemmin tarvittu 50 ihmistä – ja vieläpä nopeammin.

Kuinka monta tuntia yrityksenne säästäisi kuukaudessa, jos antaisitte automaation huolehtia laskutuksesta ja muista toistuvista tehtävistä? Kun aikaa on rajallisesti, RPA-teknologia mahdollistaa sen, että työntekijänne voivat keskittyä tärkeisiin ja arvoa luoviin tehtäviin rutiininomaisten ja toistuvien tehtävien sijaan.
 

Ohjelmistorobotiikka tukee yrityksenne digitaalistumista

Enfolla tuemme yrityksenne prosessiautomaatiokehitystä erilaisilla ohjelmistorobotiikan palveluilla, jotka liittyvät tiedonhallintaan ja arvonluontiin. Meillä on vahva kokemus automaation mallintamisesta, suunnittelemisesta ja toteuttamisesta integraatioalustoilla, liiketoimintatietojen hallinnassa sekä analytiikkatyökalujen käytössä. Hoidamme prosessejanne tehokkaasti ja turvallisesti riippumatta siitä, sijaitsevatko ne paikallisessa konesalissa vai pilvipalvelussa.

Image

RPA Hartela Leena Joki

Olen ollut Enfoon sataprosenttisen tyytyväinen ja Enfon konsultille annan hänen tekemästään työstä kymppi plussan. Kaikki sujuu todella hienosti ja suosittelen rohkeasti kokeilemaan ohjelmistorobotiikkaa.

Author

Leena Joki

Author's title

Palvelukeskuspäällikkö, Hartela

Text

Miten yrityksenne hyötyy?

Ohjelmistorobotiikka voi myös tukea henkilöstönne työntekoa pitkien sairauslomien tai vanhempainvapaiden aikana. Usein näissä tapauksissa henkilöstölle kasautuu rutiininomaisia hallinnollisia tehtäviä, joita hoitamaan palkataan sijainen. Tällaisia tilanteita tulee aina – ja yleensä juuri pahimpaan mahdolliseen aikaan. Sijainen varmasti hoitaa työnsä, mutta uuden työntekijän palkkaaminen jokaiseen tehtävään on aikaa vievää.

Enfon ohjelmistorobotiikan asiantuntijoiden tuella yrityksenne voi vähentää työmäärää ja:

 • vapauttaa aikaa osaamisen kehittämiselle
  Kun työntekijät saavat enemmän koulutusta hallintajärjestelmien käyttöön, turhan työn määrä vähenee. Virheiden korjaaminen kestää usein kaksi kertaa kauemmin kuin itse tehtävän tekeminen. Koulutus vie tietenkin myös aikaa, jota saadaan kun rutiininomaiset tehtävät annetaan ohjelmistorobottien hoidettaviksi.
   
 • vapauttaa aikaa liiketoiminnan kehittämiselle
  Työn laatua voidaan parantaa tehostamalla nykyisiä prosesseja. Ovatko kaikki toiminnot todella niin tehokkaita kuin mahdollista? Mitä olemme oppineet? Usein on paljonkin tehtäviä, jotka voidaan tehdä paremmin ja järkevämmin, mutta muutosten toteuttamiseen on harvoin aikaa.
   
 • laittaa tietojärjestelmien tiedot järjestykseen
  Tähän kuuluu tietojen puhdistus ja järjestäminen tietojärjestelmissä. Tämä on tärkeää erityisesti pitkäikäisille ja nopeasti kasvaneille yrityksille. Jokaiselle yritykselle tekee hyvää inventoida järjestelmien tietosisältöjä ja pohtia, mitä tietoa tarvitaan sekä onhan tiedot ajan tasalla ja oikein. Harvalla yrityksellä on kuitenkaan aikaa tehdä näin, koska se on usein aikaa vievää ja paljon henkilöresursseja sitovaa toimintaa.

 

RPA- ja tekoälyratkaisut tekevät liiketoiminnastanne älykkäämpää

Ohjelmistorobotti suorittaa yksinkertaisia ja toistuvia tehtäviä. Se voi auttaa työntekijää esimerkiksi kirjanpidossa tai talousraportoinnissa. Robotti ei kuitenkaan suoriudu hyvin tehtävistä, joissa vaaditaan tietojen luokittelua tai päätöksentekoa. Tekoälyä voidaan opettaa tunnistamaan avainsanoja, kaavoja tai kuvia, tekemään ennustuksia ja luokittelemaan tietoa, minkä ansiosta ohjelmistorobotti pystyy tekemään asioita, joihin muuten tarvittaisiin ihmisen apua.

Ohjelmistorobotti, yhdistettynä tekoälyy, osaa myös käsitellä asiakaspalautteita. Se suorittaa annetulle palautteelle tunneanalyysin, arvioi palautteen sävyn ja luokittelee sen negatiiviseksi tai positiiviseksi. Analyysin perusteella asiakas saa nopeasti automaattisen vastauksen palautteeseensa, jossa on huomioitu asiakaspalautteesta analysoitu tunne ja sävy ja jonka perusteella on valittu tilanteeseen sopiva vastaus. Samaan aikaan taustalla aloitetaan prosessi mahdollisten ongelmien korjaamiseksi. Itse prosessi ei välttämättä muutu paljoa, mutta asiakaskokemus paranee merkittävästi.

Integration governance, Enfo

Text

Näin otatte ohjelmistorobotiikan käyttöön

Ensimmäinen askel on selvittää, mitä kaikkea on mahdollista automatisoida ja missä suurin osa automatisoitavista tehtävistä sijaitsee. Ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa harkittaessa kannattaa miettiä yksikkö kerrallaan, mitä tehtäviä yksiköllä on ja voitaisiinko osa ulkoistaa robotille.

Enfon ohjelmistorobotiikan tiimi auttaa teitä muodostamaan käsityksen siitä, mitkä yrityksenne toiminnot on mahdollista automatisoida. Prosessikartoitustyöpajan aikana käymme yhdessä läpi prosessit, jotka haluaisitte automatisoida ja tunnistamme myös prosessit, joiden automatisoinnista on eniten hyötyä. Sitten laadimme toimintasuunnitelman ja raportin, jossa kuvataan, kuinka ohjelmistorobotiikkaa voitaisiin hyödyntää organisaatiossanne. Me olemme kumppani, jolla on kokemusta ja osaamista suorittaa tarvittavia toimintoja sekä suunnitella ja toteuttaa yrityksenne prosessien automatisointi.
 

Investointi tulevaisuuteen

Ohjelmistorobotti maksaa itsensä takaisin noin puolessa vuodessa ja robottien käyttöönotto on nopeaa. Automaatioratkaisut voidaan toteuttaa myös avoimen lähdekoodin ohjelmilla, joiden etuja ovat nopeus, kustannustehokkuus ja skaalautuvuus.

Jos yritys haluaa toteuttaa ohjelmistorobotiikan projektin itsenäisesti, sillä on oltava käytettävissään IT-alan asiantuntijoita, jotka taitavat ohjelmistokehityksen. Jos oma IT-osastonne on pieni ja haluatte keskittyä muihin asioihin, robotiikka palveluna (Robotics as a Service) voi olla yrityksellenne sopiva ratkaisu.

Meistä saatte pitkäaikaisen kumppanin, joka tukee yritystänne päätöksenteossa ja strategisessa kasvussa ketteryyttä vaativassa ympäristössä.

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilöt

Picture

Sanna Mari Alppivuori standing portrait

Yhteyshenkilö

Sanna Mari Alppivuori

Alue

Marketing & Communication
Media

Puhelin

+358 50 444 6995

Picture

Juha Kukka standing portrait

Yhteyshenkilö

Juha Kukka

Alue

Sales Finland

Sähköposti

Puhelin

+358 40 571 9072

Blogi

Palvelut alueella Integraatiot