Skip to main content

Kuva

Information management
Artikkeli

Pilvitransformaatio – mitä, miksi ja miten?

Sisältökappaleet

Text

Pilvitransformaatio kehityssuuntana herättää organisaatioissa laajasti kiinnostusta. Liiketoiminnalle ja sen johdolle julkinen pilvi tarjoaa mahdollisuuksia, kun siirrytään kohti ketterää digitaalista organisaatiota. IT:lle se tarkoittaa tilaisuutta modernisoida yrityksen IT-infrastruktuuria, parantaa tietoturvaa ja vapautta kokeilla uusia asioita.

Lisäksi julkisen pilven mahdollistama resurssien tehokkaampi kohdistaminen kiinnostaa yhtä lailla liiketoiminta- ja IT-johtoa.  

Pilvitransformaatioon liittyy myös huolia: Pelkoa epäonnistumisesta ja pilviympäristön turvallisuudesta. Monia vaivaa myös epätietoisuus siitä, mitä pilvitransformaatio käytännössä tarkoittaa ja miten siinä päästään alkuun.

Tämä blogi on yleiskatsaus pilvitransformaatioon, jossa pyrimme vastaamaan kysymyksiin: mitä se tarkoittaa sekä miksi ja miten se tehdään?

Jos olette ehtineet omassa transformaatiossanne pidemmälle, suosittelemme tutustumaan tämän blogisarjan seuraaviin osiin. Niissä pureudumme tarkemmin pilvitransformaation yksityiskohtiin. 

Pilvipalvelut pähkinänkuoressa

Erotuksena omaan konesaliin tai muualta hankittavaan dedikoituun konesalikapasiteettiin, julkipilvestä voidaan hankkia suoraan sitä, mitä tarvitaan. 

  • Tarvitsetko sovelluksen koko organisaation käyttöön?
  • Tarvitsetko tietokantakapasiteettia, tiedostopalvelinta tai toimintaympäristön verkkosovellukselle?
  • Tarvitsetko saumattomasti yhdistyvän kehitys-, testi- ja tuotantoympäristön omille sovelluksillesi?

Kaikki nämä voidaan hankkia palveluna pilvestä.

Pilvi tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden keskittyä liiketoiminnan kannalta olennaisiin asioihin keventämällä IT-infrastruktuurin ylläpidollista taakkaa. Samalla se tarjoaa jatkuvasti kehittyvän ympäristön, jossa voi tehdä lähes mitä tahansa.

Kun julkista pilveä, kuten Microsoft Azurea, hyödynnetään kumppanin kanssa, on palvelukokemus kuin viiden tähden hotellissa, jossa kaikista tarpeistasi huolehditaan haluamallasi tavalla.

Pilvi tarjoaa organisaatiolle mahdollisuuden keskittyä liiketoiminnan kannalta olennaisiin asioihin keventämällä IT-infrastruktuurin ylläpidollista taakkaa. 

Author

Enfo
Service desk Enfo

Text

Julkisen pilven käyttö aiheuttaa yhä huolia, mutta ne ovat ratkaistavissa

Julkisten pilvipalveluiden suosion kasvusta huolimatta kaikki eivät suhtaudu niihin täysin varauksetta. Pääasiassa huolta aiheuttavat: 

  • Datan maantieteellinen sijainti ja tietoturva
  • Pilven kustannukset

Huolet datan maantieteellisestä sijainnista tai pelko siitä, että pilveen ladattu data on ulkopuolisten tahojen saatavilla, ovat ymmärrettäviä ja perusteltuja. Tietoturvaan on syytäkin suhtautua vakavasti. 

Pilvi on pääsääntöisesti yhtä turvallinen, tai jopa turvallisempi, ympäristö kuin oma konesali. Tämä johtuu siitä, että pilven tietoturvaan panostetaan tavalla, johon yksittäisellä organisaatiolla ei ole mahdollisuuksia. 

Julkisten pilvipalveluiden toimittajat, kuten Microsoft, ovat sitoutuneet GDPR:ään. Microsoft on myös sitoutunut varjelemaan asiakkaidensa dataa sekä valvomaan heidän etujaan. Jos haluaa pelata varman päälle, voi aina valita, mitä dataa pilveen tallentaa. Sinne ei tarvitse siirtää kaikkea.

Toinen tyypillinen huoli on, että pilvi maksaa enemmän kuin oma konesali tai paikallinen datacenter. Näin saattaa olla, jos julkista pilveä hyödynnetään kuten perinteistä ratkaisua. Julkisen pilven kustannustehokkuus perustuu optimointiin.

Esimerkiksi hyödyntämällä julkisten pilvipalveluiden perusominaisuuksia, kuten palveluiden automaattista skaalausta, ovat kustannukset usein merkittävästi pienemmät kuin nykyisissä paikallisissa kapasiteettiratkaisuissa.

Julkisen pilven optimaalista käyttöä voi kuitenkin olla hankalaa opetella alusta saakka itse. Hyvä kumppani voi auttaa välttämään monet karikot. 

Text

Transformaation kolme muotoa

Ennen kuin transformaatio käytännössä alkaa, on ensin sovittava julkisen pilven pelisäännöistä, jotka ohjaavat pilven käyttöä nyt ja tulevaisuudessa. 

Tätä kokonaisuutta kutsutaan pilven hallintamalliksi. Sen määrittelyssä voi olla järkevää hyödyntää kumppania. Enfo luo hallintamallin yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta vastuut sekä niihin liittyvät tehtävät kyetään jakamaan tarpeiden mukaisesti Enfon ja asiakkaan välillä. Tarvittaessa tarjoamme myös koulutusta asiakkaan tiimeille.

Enfon tapa toteuttaa pilvitransformaatio voidaan jakaa karkeasti kolmeen osa-alueeseen, joista kaikkia toteutetaan usein rinnakkain.

1. Auditointi ja optimointi

Yrityksesi on saattanut jo ottaa ensimmäisiä askeleita kohti pilvitransformaatiota. Olette ehkä tehneet joitakin kokeiluja Azuressa, mutta omat resurssit eivät ole riittäneet julkisen pilven laajamittaiseen hyödyntämiseen. Tällöin aloitamme auditoimalla nykytilanteen, minkä jälkeen pilviympäristö optimoidaan hallintamallin mukaiseksi. Optimointia jatketaan muiden toimenpiteiden ohessa.

2. Migraatio

Datan tai palvelujen siirtäminen pilveen voi kuulostaa radikaalilta. Todellisuudessa se ei eroa suuresti niistä datamigraatiosta, joita yrityksessä on luultavasti tehty aiemminkin. 

Ennen varsinaista migraatiota data sekä palvelinresurssit käydään läpi tarkasti ja siistitään, jotta julkiseen pilveen siirretään vain se, mikä on tarpeellista. 

3. Uusien palvelujen ja liiketoimintojen kehittäminen – tai vanhojen modernisointi

Jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä skaalautuvuutensa ansiosta pilvi tarjoaa erittäin joustavat edellytykset luoda ja kehittää uutta. Tämä luonnollisesti vaatii ensin sen, että on visio palvelusta tai liiketoiminnasta, joka halutaan rakentaa.

Siksi pilvitransformaation alkuvaiheessa onkin usein luontevampaa aloittaa nykyisten palveluiden tai liiketoimintojen modernisoimisesta julkisen pilven avulla

Pilvitransformaatio käynnistyy helposti

Terminä pilvitransformaatio voi kuulostaa suurelta. Käytännössä kyse on kuitenkin sarjasta pieniä toimenpiteitä, joista jokainen osaltaan kehittää yrityksen liiketoimintaa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että alkuun pääsee helposti. Transformaation hyödyt voidaan todentaa kevyiden pilottien kautta omassa liiketoiminnassa. 

Mikäli olette vielä epäröineet pilvitransformaation aloittamista tai olette päässeet alkuun, mutta suuret voitot ovat vielä saavuttamatta, suosittelemme tutustumaan aihetta käsitteleviin materiaaleihimme.
 

Lataa opas: Pilvihallintamallin rakentaminen 
Lataa opas: Pilvipalveluiden kustannusten hallinta
Lue pilvitransformaatio-blogisarjan seuraava osa
Katso webinaaritallenne: Näin vältät ojat ja allikot julkisessa pilvessä

Jaa