Skip to main content

Kuva

IT-services Enfo
Artikkeli

Pilvitransformaatio – modernisoi liiketoimintasi palvelu kerrallaan

Sisältökappaleet

Text

Jatkuvasti kehittyvien toimintojen sekä skaalautuvuutensa ansiosta julkinen pilvi tarjoaa joustavat edellytykset luoda uusia sekä modernisoida olemassa olevia palveluita ja liiketoimintoja. 

Kokemuksemme mukaan varsinkin modernisointi kiinnostaa monia suomalaisia organisaatioita. 

Yksi julkisen pilven, kuten Microsoft Azuren, keskeisistä ominaisuuksista on sen kyvykkyys toimia joustavana alustana digitaalisen liiketoiminnan ylläpidolle ja jatkuvalle kehitykselle. Pilvi on toimintavarma ja palveluiden saatavuus ei ole vaarassa korkeimpienkaan käyttäjäpiikkien aikana. Tämä toki vaatii, että pilviympäristöt ovat tarkoituksenmukaisesti suunniteltuja ja siten skaalautuvia.

Mitä kaikkea modernisointi pitää käytännössä sisällään?

Modernisointi ylätason käsitteenä

Palvelujen modernisointi ei terminä ole yksiselitteinen ja sitä käytetään monin eri tavoin. Me Enfolla tarkoitamme modernisoinnilla kaikkia toimenpiteitä, joiden avulla digitaalisen palvelun saatavuutta, toimintavarmuutta sekä kustannustehokkuutta parannetaan hyödyntämällä julkista pilveä.

Tämä voi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sovelluksen päivittämistä pilvipohjaiseen SaaS-versioon (Software-as-a-Service), tiedostopalvelimen migraatiota pilveen tai tietokannan migraatiota pilvessä sijaitsevaan tietokanta-alustaan (Platform-as-a-service).

Monimutkaisimmillaan kyse voi olla sovelluskehityshankkeesta, jossa olemassa oleva palvelu suunnitellaan uudestaan ja rakennetaan mikropalveluiksi pilveen.

Näiden ääripäiden väliin mahtuu monenlaisia toteutustapoja.

Liiketoiminnan modernisointi tarkoittaa puolestaan koko palveluympäristön modernisointia. Tähän sisältyy usein kaikkia modernisoinnin keinoja.

Monimutkaisimmillaan palvelujen modernisoinnissa voi olla kyse sovelluskehityshankkeesta, jossa olemassa oleva palvelu suunnitellaan uudestaan ja rakennetaan mikropalveluiksi pilveen.

Author

Enfo
enfo-201012

Text

Mitä hyötyä modernisoimisesta on?

Kaikkia palvelujen modernisoinnin hyötyjä on haastavaa yleistää, sillä organisaatiot ovat omanlaisiaan ja palvelujen modernisoimisen taustalla on usein erilaisia tarpeita.

Joitakin keskeisiä hyötyjä voidaan kuitenkin pitää yleistettävinä:

Palvelujen saatavuus paranee

Digitaalisiin palveluihin, joita tuotetaan omasta tai kumppanin on-premise-konesalista, liittyy aina saatavuuden ja kustannustehokkuuden dilemma. Varsinkin asiakkaille ja muille sidosryhmille tarjottavien palvelujen käytössä tapahtuu paljon vaihtelua – toisinaan käyttäjiä on paljon ja toisinaan vähemmän. Perinteinen esimerkki tästä on verkkokauppa, jossa kausikohtaiset vaihtelut voivat olla hyvinkin suuria.

Perinteisessä konesaliympäristössä tämä aiheuttaa usein haasteita, sillä kapasiteetti ei välttämättä skaalaudu käyttäjien mukana. Tällöin voi käydä niin, että verkkokauppa kaatuu kokonaan juuri silloin, kun ostovalmiita asiakkaita olisi eniten.

Julkisessa pilvessä kapasiteetti sen sijaan skaalautuu haluttaessa käytön mukana ja laskutus on käyttöperusteista ja näin ollen läpinäkyvää. 

Julkisessa pilvessä toimiva verkkokauppa kasvattaa kuluttamaansa kapasiteettia käyttäjämäärien mukana ja vähentää sitä ruuhkan tasaantuessa. Näin varmistetaan palvelun saatavuus silloin, kun se on liiketoiminnan kannalta kriittisintä. Samalla kasvaa väliaikaisesti myös lasku, mutta kustannus on tällöin perusteltu. 

Palvelujen toimintavarmuus paranee

Digitaalisten palvelujen toimintavarmuutta on-premise-ympäristöissä ei haasta pelkästään käyttäjien määrä. Joskus palveluihin voi tulla myös muita ongelmia, joiden vuoksi ne eivät ole käyttäjien saatavilla. 

Tällaisia tilanteita varten liiketoimintakriittiselle palveluille on saatettu luoda erilaisia varajärjestelmiä.

Näitä ns. korkean käytettävyyden järjestelmiä saavutetaan usein rakentamalla palveluiden kahdennuksia, joissa pyritään varmistamaan palveluiden toimivuus kaikkien eri palvelukomponenttien varajärjestelmillä. Tämä on luonnollisesti varsin kallista, sillä samasta ratkaisusta ja siihen liittyvästä ylläpidosta maksetaan näin ollen kahteen kertaan.

Pilvessä korkean käytettävyyden (high availability) saavuttaminen on huomattavasti kustannustehokkaampaa, eikä sitä ole pakko rajoittaa vain kriittisiin palveluihin. Näin pilvessä voidaan parantaa palvelujen toimintavarmuutta ilman moninkertaista budjettia.

Palvelutuotannon kustannustehokkuus paranee

Aiemmin mainitut kaksi Azuren ominaisuutta synnyttävät lisähyötynä myös kustannustehokkuutta. Lisäksi optimoinnin avulla on mahdollistaa saavuttaa lisäsäästöjä niin monella eri tavalla, ettei niitä kaikkia kannata tässä edes käydä läpi.

Pilven kustannukset nousevat toki sen myötä, mitä enemmän sinne siirretään palveluita, mutta tämä tapahtuu liiketoiminnan ehdoilla. Samojen palvelujen toimittaminen vastaavanlaisina on-premise-ympäristöstä maksaisi vielä enemmän.

Pilvessä korkean käytettävyyden (high availability) saavuttaminen on huomattavasti kustannustehokkaampaa, eikä sitä ole pakko rajoittaa vain kriittisiin palveluihin.

Author

Enfo
Cloud services tablet Enfo

Text

Modernisointia yrityksen ja sen liiketoiminnan ehdoilla

Palvelujen, ja sen myötä liiketoiminnan, modernisointi voi tuntua isolta palalta purtavaksi. Mutta kuten vanha sananlasku sanoo: elefantti syödään pala kerrallaan. 

Siksi on hyvä pitää mielessä, ettei modernisointiin tarvitse, varsinkaan pilvitransformaation alussa, suhtautua projektina, joka tulisi viedä mahdollisimman nopeasti läpi. 

Pikemminkin kyse on sarjasta toimenpiteitä, joita tehdään liiketoiminnan ohessa ja liiketoiminnan ehdoilla. Osa toimenpiteistä on jopa yllättävän pieniä niistä saatavaan hyötyyn nähden. 

Tärkeintä on päästä alkuun. 

Seuraavassa blogissamme pureudumme tarkemmin siihen, miten ja missä järjestyksessä yksittäisiä palveluita modernisoidaan, jotta lopputuloksena modernisoituu myös liiketoiminta.

Lue pilvitransformaatio-blogisarjan seuraava osa
Lataa opas: Pilvihallintamallin rakentaminen 
Lataa opas: Pilvipalveluiden kustannusten hallinta
Katso webinaaritallenne: Näin vältät ojat ja allikot julkisessa pilvessä

Contact

Yhteyshenkilöt

Picture

Juha Kukka standing portrait

Yhteyshenkilö

Juha Kukka

Alue

Sales Finland

Sähköposti

Puhelin

+358 40 571 9072

Picture

Sanna Mari Alppivuori standing portrait

Yhteyshenkilö

Sanna Mari Alppivuori

Alue

Marketing & Communication
Media

Puhelin

+358 50 444 6995

Jaa