Skip to main content

Kuva

Pilvitransformaatio
Artikkeli

Pilvitransformaatio – miten palveluita ja liiketoimintaa modernisoidaan?

Sisältökappaleet

Text

Palveluiden, ja varsinkin liiketoiminnan, modernisointi voi kuulostaa valtavalta urakalta. Sitä se toisaalta onkin, mutta hyvän kumppanin kanssa modernisointia voidaan tehdä kevyesti, systemaattisesti ja tehokkaasti. Tässä blogissa käymme läpi tapoja, joilla yksittäisiä palveluita voidaan modernisoida sekä sitä, miten liiketoimintaa modernisoidaan kokonaisuutena. 

Modernisointi tapahtuu pääsääntöisesti kahdessa tasossa: 

•    Modernisoidaan yksittäisiä palveluita tai sovelluksia  
•    Liiketoiminnan modernisointi tapahtuu palvelujen systemaattisen ja strategisen uudistamisen seurauksena.  

Tässä blogissa käsittelemme näitä molempia. 

Pilvitransformaatiosta puhuttaessa on kuitenkin hyvä huomioida, että jokainen organisaatio ja sen tarvitsema palvelukokonaisuus on yksilöllinen. Palvelu, joka on yhdelle organisaatiolle kriittinen, voi olla vastaavasti toiselle ei-kriittinen. Liiketoiminnan sitoutuminen hankkeeseen on tärkeää, sillä eri palveluiden kriittisyyden arvioiminen onnistuu yleensä parhaiten yhteistyössä heidän kanssaan.

Jokainen palvelu tulee arvioida erikseen ja sen perusteella päättää, miten ja milloin se kannattaa modernisoida. 

Miten palveluita modernisoidaan?

Alla on lueteltuna osa tavoista, joilla palveluita voidaan modernisoida. Nämä ovat kärjistettyjä esimerkkejä, joiden väliin mahtuu monenlaisia vaihtoehtoja. Pilvessä monet eri variaatiot ovat nimittäin mahdollista.

 1. On-premise-ympäristössä toimiva sovellus korvataan pilvipohjaisella SaaS-ratkaisulla.
 2. On-premise-ympäristössä toimiva sovellus siirretään Azure IaaS-ympäristöön (Infrastructure-as-a-Service) ja kytketään päälle pilven natiiveja ominaisuuksia – kuten tietoturvaratkaisut ja automaattinen skaalaus.
 3. On-premise-tietokannat voidaan siirtää suoraan Azure PaaS (Platform-as-a-Service) -ympäristöön.
 4. Pilvi- tai on-premise-ympäristössä toimiva sovellus modernisoidaan täysin. Tällöin puhutaan jo sovelluskehityksestä: sovelluksen käyttötarkoitukset analysoidaan, sovellus suunnitellaan uudelleen ja se rakennetaan edelleen kehitettäviksi mikropalveluiksi pilveen.

Yrityksellä on usein suuri määrä erilaisia palveluita sisäisten ja ulkoisten toimintojen käytössä. Näihin kohdistuu erilaisia vaatimuksia ja niiden kriittisyys liiketoiminnan kannalta vaihtelee suuresti. Siksi liiketoimintaansa modernisoiva organisaatio hyödyntää tyypillisesti kaikkia yllä lueteltuja keinoja.

Viime kädessä liiketoiminnan vaatimukset määrittävät sen, miten kunkin sovelluksen kohdalla kannattaa toimia.

Liiketoiminnan sitoutuminen hankkeeseen on tärkeää, sillä eri palveluiden kriittisyyden arvioiminen onnistuu yleensä parhaiten yhteistyössä heidän kanssaan.

Author

Enfo
Azue_integration_developer

Text

Miten liiketoiminta modernisoidaan?

Liiketoiminnan modernisoinnista puhuttaessa tarkoitetaan pitkälti pilvitransformaatiota kokonaisuutena. Sen puitteissa toteutetaan yleensä pilvitransformaation kaikkia kolmea eri osa-aluetta:

 • Auditointia ja optimointia
 • Migraatiota
 • Uusien palvelujen luomista

Liiketoiminnan modernisointi on vahvasti organisaatiokohtaista tekemistä. Meidän kokemuksemme mukaan siitä noin 40 % muodostuu parhaista käytännöistä ja noin 60 % asiakaskohtaisesti määriteltävistä toimenpiteistä.

Kumppanin kokemuksella ja kyvyllä soveltaa osaamistaan on valtava vaikutus siihen, miten transformaatiossa onnistutaan.

Tämän vuoksi liiketoiminnan modernisoinnille ei ole olemassa vakiintunutta kaavaa, joka soveltuisi kaikille. Yksi esimerkki liiketoiminnan modernisoinnin aikajanasta voisi olla kuitenkin seuraavanlainen:

 1. Määritetään liiketoiminnalliset tavoitteet pilvitransformaatiolle
 2. Kartoitetaan nykyinen ympäristö – mitä palveluita liiketoimintasi puitteissa tuotetaan sekä missä ja miten niitä tuotetaan?
 3. Arvioidaan jokainen palvelu erikseen: miten se kannattaa modernisoida ja mikä on modernisoinnin prioriteetti?
 4. Arvioidaan tarve kehittää uusia palveluita
 5. Korjataan ensin pikavoitot: 
  • Vaihdetaan on-premise-sovellukset SaaS-palveluihin silloin, kun se on mahdollista.
  • Siirretään helposti siirrettävissä olevat palvelut pilveen kustannustehokkuuden ja skaalautuvuuden saavuttamiseksi. 
 6. Aloitetaan liiketoimintasovellusten modernisointi – ensin testiympäristöt, sitten ei-liiketoimintakriittiset sovellukset ja lopulta liiketoimintakriittiset sovellukset – aloittaen vähiten kriittisistä.
 7. Jatkuva optimointi

Sitoudu modernisaatioon ja aloita kevyesti

Palvelujen ja liiketoiminnan modernisointi on monisyinen asia, joka voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Alkuun pääsee kuitenkin kevyesti, minkä jälkeen kehitystä on mahdollista tarvittaessa kiihdyttää. 

Tärkeintä on aloittaminen ja koko organisaation sitoutuminen hankkeen läpivientiin. Vain silloin voidaan saavuttaa liiketoiminnan kannalta toivotut lopputulokset. Hyvä kumppani voi auttaa lähes kaikessa muussa. 

Kun yhden liiketoiminnan on kerran modernisoinut, on jatkossa helpompaa perustaa myös uusia liiketoimintoja pilveen. 
 

Lue pilvitransformaatio-blogisarjan edellinen osa
Lataa opas: Pilvihallintamallin rakentaminen 
Lataa opas: Pilvipalveluiden kustannusten hallinta
Katso webinaaritallenne: Näin vältät ojat ja allikot julkisessa pilvessä

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilöt

Picture

Sanna Mari Alppivuori standing portrait

Yhteyshenkilö

Sanna Mari Alppivuori

Alue

Marketing & Communication
Media

Puhelin

+358 50 444 6995

Picture

Juha Kukka standing portrait

Yhteyshenkilö

Juha Kukka

Alue

Sales Finland

Sähköposti

Puhelin

+358 40 571 9072

Jaa