Skip to main content

Kuva

Group of people discussing
Blogi

Vahvat prosessit ja korkea laatu kantavat muutosten yli

Sisältökappaleet

Text

IT-palveluita tuottavan Enfon toiminnan keskiössä on palvelutuotannon ja sitä kautta asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuus. ”Olemme kuin verenkierto: Jos se keskeytyy, keskeytyy lähes kaikki”, kuvailee Enfon liiketoimintajohtaja Nina Annila. Vuoden 2023 aikana toteutuneen liiketoimintojen eriyttämismuutoksen aikana Enfo on keskittynyt pitämään tuotannon prosessit ja johtamisjärjestelmän kunnossa. Tavoitteena oli tunnistaa tarvittavat, olennaiset muutoskohteet, ja viedä sisäiset muutokset läpi mahdollisimman vähäisillä vaikutuksilla sidosryhmiin ja asiakkaisiin.

Enfon toiminnan laadunhallinta tukeutuu ISO 9001 johtamisjärjestelmään. Sertifikaatit ovat osoitus toimijan ammattimaisuudesta: niillä vastataan ajan mukaisiin vaatimuksiin, ja ne takaavat, että palvelut ja tekeminen ovat laadultaan standardoidulla tasolla. Enfon laatu- ja johtamisjärjestelmä ISO 9001 -standardin viimeisin seuranta-auditointi tehtiin Enfon ja Epicalin liiketoimintojen eriyttämisen jälkeisenä aikana syksyllä 2023. Auditoinnin vakuuttava läpimeno sekä loppuraportin kannustavat maininnat todistavat, että muutoksista huolimatta Enfon prioriteetit ovat pysyneet kirkkaina ja kyvykkyys tuottaa asiakkaille ensiluokkaista palvelua on hallinnassa.

Enfolla on ollut ISO 9001 -sertifiointi jo pitkälle yli kymmenen vuoden ajan. Sertifikaatteja auditoitaessa prosessien ja hallintamallien noudattamisesta on löydyttävä evidenssi. Enfon kuvaukset ja dokumentaatiot ovat täyttäneet vaatimukset. Annila on ylpeä Enfon kyvystä priorisoida ja keskittyä oleelliseen myös muutostilanteissa. Standardointi tukee myös uudistumista, kuten Annila kiteyttää: ”vahvaa toimintamallia vasten on helppo tarkastella sitä, mitä on muutettava”.

Enfo sai viimeisimmässä seuranta-auditoinnissa kiitosta selkeästä päätöksestä keskittyä toiminnan jatkuvuuteen. Sen sijaan, että samaan aikaan organisaatiomuutoksen kanssa olisi asetettu kokonaan uusia tavoitteita ja suuntia, Enfo on keskittynyt itse muutoksen läpivientiin ja palveluiden tuottamiseen asiakkaille normaaliin tapaan. ”Teimme liiketoimintojen eriyttämisen yhteydessä strategiapäivityksen, jossa päätimme keskittyä muutosvaiheen aikana olemassa oleviin palveluihin ja jo käynnissä olevaan kasvuun. Tiivistimme onnistumisen edellytykset kolmeen kärkitekijään: sitoutunut henkilöstö (Engaged personnel), tyytyväiset asiakkaat (Satisfied customers) ja laadukas tuotanto (Excellent operations)”, Annila kertoo. Muutostilanne on hoidettu laatu- ja johtamisjärjestelmää vasten hyvin. ”Muutoksen vaikutus on ymmärretty. Ei olla lähdetty hakemaan uutta ja ihmeellistä, vaan on mietitty, mihin kannattaa koskea ja mihin ei. Olemme onnistuneet tekemään eriyttämisen hallitusti, säilyttäen tärkeät asiat”, Annila kiteyttää.

Standardien rooli Enfon toiminnan taustalla on merkittävä ja esimerkiksi tietoturvaan keskittyvä ISO 27001 sertifikaatti uusitaan jälleen ensi vuonna. Tietoturvan tärkeydestä kertoo, että Enfon strategian fokusoinnin yhteydessä Enfon yhdeksi vastuullisuuden painopisteeksi nostettiin tietoturva ja siihen liittyvät seikat. Strategian kulmakivi eli asiakaslupaus säilyi: ”Tulokset, jotka haluat saavuttaa. Ihmiset, joiden kanssa haluat työskennellä.”

Jaa